Kierowany przez dr Annę Nicińską z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW projekt „Co-designing Inclusive Mobility” zakłada przedstawienie neutralnych dla klimatu rozwiązań, które zmieniłyby przyzwyczajenia transportowe mieszkańców miast. W ciągu pierwszego roku jego realizacji zespół pozyskał m.in. dane umożliwiające analizę ruchu i przygotowanie modeli uczenia maszynowego, a także przeprowadził działania edukacyjne w szkołach.

Projekt powstał podczas warsztatów IdeaLab, w których uczestniczyli naukowcy z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Ich zadaniem było spojrzenie na miasta jako miejsca dobre do życia i pracy w 2040 roku oraz stworzenie projektów, które odpowiadają na wyzwania współczesności. Najwyższą ocenę uzyskał „Co-designing Inclusive Mobility”, kierowany przez dr Annę Nicińską, zdobywając dofinansowanie w wysokości niemal 9 mln zł. Projekt realizowany jest na Wydziale Socjologii UW, przy wsparciu DELab-u UW (Digital Economy Lab). Konsorcjum CoMobility tworzą: Uniwersytet Warszawski (lider), Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska, Norwegian Institute for Air Research, Fridtjof Nansen Institute, Fundacja „Na miejscu”, Miasto Lublin.

 

7 czerwca zespół CoMobility spotkał się z Komitetem Programu Badania Stosowane, a także z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ambasady Królestwa Norwegii, Research Council of Norway, funduszy EOG i norweskich, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz miasta stołecznego Warszawa. Projekt CoMobility został wyróżniony jako przykład najlepszego projektu finansowanego przez fundusze EOG w ramach konkursu IdeaLab. W spotkaniu wzięli udział: prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań, prof. Gabriela Grotkowska, dziekan WNE UW, prof. Małgorzata Grajper-Głowacka, prodziekan Wydziału Socjologii UW oraz prof. Katarzyna Śledziewska, dyrektor DELab UW.

 

Rok działań

– W ciągu pierwszego roku zespół UW nawiązał ścisłą współpracę z miastem stołecznym Warszawa, która umożliwiła pozyskanie danych niezbędnych do analizy ruchu i przygotowywania modeli uczenia maszynowego. We współpracy z miastem wybrane zostały trzy szkoły podstawowe, w których przeprowadzane są działania edukacyjne, interwencje w przestrzeni publicznej, a także ankiety wśród rodziców – mówi dr Anna Nicińska.

 

Zespół CoMobility nawiązał także współpracę ze Związkiem Miast Polskich oraz miastem Kraków i przeprowadził pierwsze warsztaty dla samorządowców, w których przedstawiciele miejscowości z całej Polski omawiali pomysł współtworzenia rozwiązań mobilnościowych w miastach.

 

Edukacja, rozmowy i serwery

– Gdy przedstawicielki CoMobility z Fundacji „Na miejscu” przeprowadzały działania edukacyjne wśród klas drugich wybranych szkół podstawowych, zespół SGH rozmawiał z ekspertami z zakresu polityki transportowej i rodzicami. Przeprowadził też pierwszą rundę badania ilościowego w szkołach podstawowych – relacjonuje dr Nicińska.

 

Zespół Fridtjof Nansen Institute przygotował raport podsumowujący historie sukcesu w podobnych obszarach tematycznych z innych miast i krajów, a członkowie CoMobility z Politechniki Warszawskiej przygotowywali serwery i rozwiązania wstępnie analizujące dane o transporcie publicznym, rozkładach oraz opóźnieniach, a także o dostępności rowerów miejskich.

 

Wokół szkół zamontowane zostały czujniki jakości powietrza, hałasu i mierniki natężenia ruchu, które wykorzystywane są w obrazowaniu i symulacjach ruchu drogowego, a także jakości powietrza w Warszawie, przeprowadzanych przez Norwegian Institute for Air Research.

 

Projekt CoMobility potrwa do 2024 roku. Więcej informacji o działaniach zespołu znajduje się na stronie projektu. 

Reportaż z badań terenowych: