Do 31 grudnia można oddać głos w plebiscycie internetowym na Słowo Roku 2019 organizowanym przez Uniwersytet Warszawski. Każdy może zgłosić własną propozycję lub wybrać spośród słów i wyrażeń zaproponowanych przez organizatorów plebiscytu na stronie sloworoku.uw.edu.pl. W poprzedniej edycji wygrało słowo „konstytucja”. W tym roku wśród propozycji znajdują się m.in. „klimat” i „hulajnoga”.

Konkurs na najważniejsze słowo ostatnich dwunastu miesięcy organizowany jest przez Uniwersytet Warszawski już po raz dziewiąty.

Głosowanie odbywa się poprzez formularz na stronie http://sloworoku.uw.edu.pl/.

Uczestnicy plebiscytu mogą oddać swój głos na dwa sposoby – wybierając słowo albo wyrażenie z listy udostępnionej przez organizatorów lub poprzez zgłoszenie własnej propozycji.

 

Proponować można rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki lub inne części mowy, a także krótkie zwroty i wyrażenia. Organizatorzy konkursu nie będą brali pod uwagę nazwisk, a także nazw własnych osób, miejsc i organizacji.

 

Katalog słów do wyboru powstaje na podstawie najbardziej kluczowych wyrazów z polskich dzienników, które są monitorowane w ramach projektów Słowa dniaSłowa na czasie. Lista jest co miesiąc aktualizowana. Do tej pory pojawiły się na niej takie słowa jak „hulajnoga”, „strajk”, „inflacja”, „alimenty” czy „klimat”.

 

Zagłosować może każdy, obowiązuje jednak dzienny limit pięciu głosów przypadających na jeden adres IP. Zwycięży słowo z największą liczbą zgłoszeń. Niezależnie od głosowania internetowego, wyboru Słowa Roku dokonuje także kapituła konkursu. W zeszłym roku najważniejszym słowem wybranym zarówno przez internautów, jak i kapitułę okazała się „konstytucja”.

 

Podobne plebiscyty na słowo roku odbywają się także w innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i w Czechach. Słowo mijającego roku zostało już wybrane przez redaktorów „Oxford English Dictionary”, którzy wskazali na wyrażenie climate emergency (zagrożenie klimatyczne). Według słowników Collinsa natomiast słowem roku jest strajk klimatyczny (ang. climate strike).

 

Organizatorem plebiscytu Słowo Roku jest zespół projektu UW „Słowa na czasie”, który monitoruje częstość pojawiania się słów w mediach. W skład kapituły plebiscytu wchodzą: prof. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin), prof. Jerzy Bralczyk (UW), dr hab. Katarzyna Kłosińska (UW), prof. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), prof. Marek Łaziński (UW), prof. Andrzej Markowski (UW), prof. Jan Miodek (UWr), prof. Renata Przybylska (UJ) oraz prof. Halina Zgółkowa (UAM).

 

Głos w internetowym plebiscycie na Słowo Roku 2019 można oddać do 31 grudnia. Jego rozstrzygnięcie odbędzie się na początku 2020 roku. Więcej informacji oraz regulamin głosowania znajduje się na stronach: http://sloworoku.uw.edu.pl/ oraz http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/

 

Zestawienie najpopularniejszych słów danego dnia dostępne jest pod adresem: http://slowadnia.clarin-pl.eu/

Książka „Słowa roku, słowa miesiąca, słowa dnia”

Rezultaty badań prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim nad kluczowością słów polskiego dyskursu publicznego podsumowuje współwydana przez Wydział Polonistyki UW książka „Słowa roku, słowa miesiąca, słowa dnia” pod red. M. Kwiecień i M. Łazińskiego. Książka zawiera m.in. zbiór słów roku i miesiąca od 2011 roku. Publikacja dostępna będzie na początku stycznia 2020 roku.