10 stycznia w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się seminarium podsumowujące ogólnouniwersyteckie webinarium „Smart Ageing in Smart Cities?”. Zajęcia prowadzone były we współpracy z Uniwersytetem w Heidelbergu i Uniwersytetem Mediolańskim w ramach Sojuszu 4EU+.

Celem seminarium jest stworzenie miejsca do spotkania praktyków i badaczy z różnych środowisk i dyscyplin, którzy interesują się tematem „smart city” i „successful ageing”.

 

W seminarium wezmą udział zaproszeni goście:

  • przedstawiciele administracji publicznej (z Głównego Urzędu Statystycznego oraz z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – jednego z partnerów Sojuszu 4EU+)
  • przedstawiciele polskich uczelni (z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Głównej Handlowej)
  • słuchacze webinarium „Smart cities for ageing societies” i badacze z różnych dyscyplin pracujący na uczelniach zrzeszonych w sojuszu 4EU+ (naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Kopenhaskiego oraz Uniwersytetu Mediolańskiego).

Seminarium odbędzie się 10 stycznia w godz. od 9.00 do 16.00 w Sali 315 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (ul Dobra 56/66)

 

Spotkanie ma charakter otwarty. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację poprzez e-mail na adres anicinska(at)wne.uw.edu.pl.

 

Szczegółowy program seminarium >>

„Smart cities for ageing societies” to interdyscyplinarny projekt poświęcony dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb starzejących się populacji. Zespół tworzą badacze z różnych dyscyplin, m.in. geografii i studiów regionalnych, socjologii i psychologii. Koordynatorem projektu jest dr Anna Nicińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Projekt jest realizowany w ramach pierwszego obszaru flagowego Sojuszu 4EU+ – „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”.