Naukowcy z UW oraz WUM we współpracy z ARC Rynek i Opinia przeprowadzili badanie dotyczące społecznej akceptacji szczepień ochronnych w czasie epidemii koronawirusa. Według wyników badań tylko co trzecia osoba skorzystałaby ze szczepionki przeciw COVID-19, gdyby szczepionka była dostępna. Najbardziej ufne wobec szczepień są osoby w wieku od 18. do 24. roku życia.

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego: dr hab. Paweł Waszkiewicz oraz dr Piotr Lewulis z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UW oraz dr hab. Wojciech Feleszko z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, we współpracy z pracownią badawczą ARC Rynek i Opinia przeprowadzili badanie dotyczące nastawienia Polaków do szczepień ochronnych w czasie epidemii koronawirusa. Celem projektu była analiza wpływu mediów społecznościowych, autorytetów i medycyny opartej na faktach na postawy społeczne wobec szczepień, na przykładzie SARS-CoV-2.

 

Zgodnie z wnioskami z badania, gdyby pojawiły się ogólnodostępne szczepionki przeciwko COVID-19, tylko 37% respondentów poparłoby szczepienia (mimo akceptacji dla rutynowych szczepień ochronnych na poziomie 78% w 2018 r. w Polsce). Jedna trzecia badanych nie skorzystałaby z takiej możliwości. Przeciwnicy szczepień jako główny powód wskazują brak zaufania do szczepionki, która zostałaby tak szybko wprowadzona do użycia (43% badanych). 39% respondentów wyraziło opinię, że szczepionki są skuteczne, ale nie zawsze bezpieczne. Grupą wiekową, która najbardziej pozytywnie odniosła się do szczepień są najmłodsi respondenci, w wieku od 18. do 24. roku życia.

 

– Pandemia COVID-19 paradoksalnie zwiększyła niechęć do szczepień. Ochrona zdrowia publicznego przed śmiertelnie niebezpiecznymi, zwłaszcza dla osób starszych lub przewlekle chorych, chorobami zakaźnymi w związku z tym wymaga zdecydowanych działań legislacyjnych – komentuje dr hab. Paweł Waszkiewicz z WPiA UW.

 

Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI w dniach 2-9 czerwca 2020 r. na reprezentatywnej grupie 1066 osób. Wnioski z badania zostały opisane w artykule dostępnym w otwartym repozytorium internetowym SSRN.

 

„Badanie społecznej akceptacji szczepień ochronnych w epidemii SARS-CoV-2” realizowane jest w ramach wspólnego mikrograntu UW i WUM. Badanie jest częścią projektu naukowców obu uczelni złożonego do NCBR, w ramach programu GOSPOSTRATEG 2. Projekt obejmuje opracowanie materiałów edukacyjnych i propozycji rozwiązań legislacyjnych na rzecz promowania postaw proszczepiennych oraz upowszechniania wiedzy dotyczącej szczepień, opartej na wynikach badań medycznych.