3 naukowców z UW otrzymało granty w trzeciej edycji konkursu Beethoven Classic organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki i Deutsche Forschungsgemeinschaft. Zebrali w sumie ponad 3,4 mln zł. Nagrodzone projekty będą realizowane wspólnie przez polskie i niemieckie zespoły badawcze.

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft) zorganizowało trzeci konkurs na finansowanie przedsięwzięć naukowych przez polsko-niemieckie zespoły. Dofinansowane projekty będą realizowane przez 2 lub 3 lata.

 

W panelu HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce – granty otrzymało 2 naukowców z UW:

  • dr hab. Katarzyna Mikulska z Wydziału Neofilologii: ponad 1,07 mln zł na projekt pt. „Ponad pismem: (od)kodowanie rdzennych amerykańskich systemów graficznych” (we współpracy z Prof. Dr. Ernstem Halbmayerem z Philipps-Universität Marburg);
  • dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. UW z Wydziału Historycznego: ponad 1,41 mln zł na projekt pt. „Poziomy rozpadu: bioarcheologiczne studium przemian gospodarczo-społecznych w świecie wschodniorzymskim na przełomie starożytności i średniowiecza” (we współpracy z Prof. Dr. Johannesem Niehoffem-Panagiotidisem z Freie Universität Berlin, Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften).

W panelu ST – wybrane dyscypliny nauk ścisłych i technicznych – dofinansowanie w wysokości ponad 930 tys. zł otrzymał dr Marcin Marek Napiórkowski z Wydziału Fizyki UW. Tytuł realizowanego przez niego projektu to „Matematyka wielociałowych układów kwantowych”. Będzie współpracował z Prof. Dr. Phanem Thành Namem z Ludwig Maximilian University of Munich.

 

W ramach konkursu Beethoven Classic 3 wpłynęło 130 wniosków. Łącznie granty w wysokości ponad 30 mln zł przyznano 34 zespołom.

Narodowe Centrum Nauki jest polską agencją wykonawczą MNiSW powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. Niemiecka Wspólnota Badawcza to organizacja finansująca badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych. W jej skład wchodzą niemieckie uniwersytety i instytucje badawcze, a także stowarzyszenia naukowe.

 

Pełną listę nagrodzonych w konkursie Beethoven Classic 3 projektów można zobaczyć na stronie internetowej NCN >>