Wydział III – Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk przyznał tegoroczne Nagrody Naukowe. Wśród laureatów jest dwoje badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Dorotę Skowron wyróżniono Nagrodą Naukową im. Stefana Pieńkowskiego, a prof. Bogusława Bagińskiego, wraz z prof. Raymondem Macdonaldem z Lancaster University, Nagrodą im. Stanisława Staszica.

Nagrody Naukowe Wydziału III PAN przyznawane są za wyróżniające się i twórcze osiągnięcia opublikowane z polską afiliacją w ciągu ostatnich czterech lat. Są to:

  • Nagroda Naukowa im. Stefana Pieńkowskiego (w dziedzinie astronomii i fizyki);
  • Nagroda Naukowa im. Włodzimierza Kołosa (w dziedzinie chemii);
  • Nagroda Naukowa im. Wacława Sierpińskiego (w dziedzinie matematyki);
  • Nagroda Naukowa im. Ignacego Domeyki (w dziedzinie geologii i mineralogii);
  • Nagroda Naukowa im. Maurycego Piusa Rudzkiego (w dziedzinie geofizyki, meteorologii i oceanologii).

Pierwsze trzy przyznawane są corocznie. Pozostałe naprzemiennie co dwa lata.

 

Nagroda im. Stefana Pieńkowskiego

Tegoroczną laureatką Nagrody Naukowej im. Stefana Pieńkowskiego jest dr Dorota Skowron z Obserwatorium Astronomicznego UW. Uhonorowano ją za „wyniki prowadzonych badań dotyczących unikalnej trójwymiarowej mapy Drogi Mlecznej zbudowanej w oparciu o gwiazdy zmienne pulsujące – cefeidy”. Praca prezentująca trójwymiarową mapę Galaktyki oraz opisująca wyniki zespołu OGLE ukazała się w tygodniku „Science”: „A three-dimensional map of the Milky Way using classical Cepheid variable stars”,D.M. Skowron, J. Skowron, P. Mróz, A. Udalski, P. Pietrukowicz, I. Soszyński, M.K. Szymański, R. Poleski, S. Kozłowski, K. Ulaczyk, K. Rybicki i P. Iwanek 2019, Science, doi: 10.1126/science.aau3181.

 

Nagroda im. Stanisława Staszica

Wydział III PAN przyznał w tym roku również Nagrodę Naukową im. Stanisława Staszica w zakresie nauk o Ziemi, przyznawaną za wybitne osiągnięcie naukowe przyczyniające się do wzrostu znaczenia nauki polskiej w świecie.

 

Otrzymał ją dwuosobowy zespół: prof. Bogusław Bagiński z Wydziału Geologii UW oraz prof. Raymond Macdonald, emerytowany profesor Lancaster University i profesor wolontariusz na Wydziale Geologii UW, za cykl prac „dotyczących badania przemian minerałów szeregu czewkinit-perrieryt (CGM), wywołanych przez oddziaływanie nań fluidów hydrotermalnych o zróżnicowanym składzie chemicznym”.