Rozstrzygnięto pierwszą edycję programu Profesura Gościnna NAWA. W jego ramach Uniwersytet Warszawski będzie gościł prof. Francisa Harveya z Instytutu Krajoznawczego im. Leibniza w Lipsku (Leibniz-Institut für Länderkunde).

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki pierwszej edycji konkursu zorganizowanego w ramach programu Profesura Gościnna. Dzięki niemu uczelnie i inne jednostki naukowe prowadzące badania w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych mogą zdobyć fundusze na zaproszenie naukowca z zagranicy oraz dofinansowanie badań podstawowych ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN).

 

Granty o łącznej wysokości ponad 10 mln złotych przyznano pięciu uczelniom. Jednym z beneficjentów jest Uniwersytet Warszawski, który będzie gościł prof. Francisa Harveya z Leibniz-Institut für Länderkunde (Niemcy). Badacz zajmie się realizacją projektu pt. „Miejsca, Ludzie, Wydarzenia: Innowacyjne badania z zakresu przestrzennej humanistyki dla wsparcia interpretacji i wyjaśniania”. Będzie on prowadzony na Wydziale Historii UW. – Dzięki wizycie prof. Harveya Uniwersytet zyska szansę na rozbudowę badań nad geografią historyczną, w tym z użyciem – dynamicznie rozwijających się ostatnio – narzędzi humanistyki cyfrowej – mówi dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, dziekan Wydziału Historii UW.

 

– Rozwój technologii cyfrowych ma ogromny potencjał w humanistyce, która jednak boryka się z wyzwaniami wynikającymi z przechodzenia od tradycyjnych metod i teorii do nowoczesnych możliwości badawczych. W celu rozwiązania tych problemów należy powiązać narzędzia i metody stosowane w humanistyce cyfrowej i badaniach przestrzennych z teorią interpretacji i wyjaśniania. W praktyce oznacza to skupienie się na rozwoju grafowych baz danych wspierających integrację podejść close-reading i distant-reading w interpretacyjnym ujęciu badawczym oraz ułatwiających wizualizację i prezentację informacji w postaci przestrzennej. Przewidujemy, że omawiany projekt przyczyni się do wypracowania nowych sposobów wsparcia wnioskowania w naukach humanistycznych i społecznych – dodaje dr Tomasz Panecki z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.

 

Prof. Francis Harvey będzie gościł na UW w latach 2021–2024. – Projekt prof. F. Harveya w znaczący sposób wpłynie na rozwój humanistyki na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie tzw. digital humanities spatial humanities. Stworzony przez niego zespół będzie również inspiracją i wzmocnieniem dla innych zespołów, wprowadzane w ramach projektu tematy badawcze znacznie zwiększą szanse na dodatkowe publikacje w najlepszych i najbardziej renomowanych czasopismach. Każde pozytywne doświadczenie w tej dziedzinie będzie cennym kamieniem milowym dla dalszych aspiracji badaczy zaangażowanych w ten proces – mówi dr Panecki.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyników pierwszej edycji programu Profesura Gościnna znajdują się na stronie NAWA: nawa.gov.pl.