„Crime in the Time of the Plague: Fake News Pandemic and the Challenges to Law-Enforcement and Intelligence Community” to tytuł opublikowanego na łamach „Society Register” artykułu, który stanowi jedną z pierwszych tego typu prac poświęconych problematyce przestępczości i dezinformacji w czasach pandemii koronawirusa. Jego autorem jest dr Kacper Gradoń z Centrum Nauk Sądowych oraz Wydziału Prawa i Administracji UW.

Ogłoszona na początku marca przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 objęła niemal wszystkie państwa i terytoria, wywołując niepokój oraz obawy o zdrowie obywateli, a także stan gospodarki. 

 

Wśród następstw tego zjawiska wymienia się np. wzrost cyberprzestępczości i zaostrzenie wojny informacyjnej, objawiających się m.in. kampaniami dezinformacyjnymi oraz propagacją fake newsów. Powoduje to naruszenie podstaw funkcjonowania społeczeństwa i przyczynia się do powstawania zamieszek. Nie bez wpływu pozostaje też na stan emocjonalny ludzi, podwyższając poziom strachu, gniewu lub niepewności.

 

Autorem jednego z pierwszych opublikowanych na łamach recenzowanego czasopisma naukowego artykułów poświęconych problematyce przestępczości i dezinformacji w czasach pandemii koronawirusa jest dr Kacper Gradoń, dyrektor Centrum Nauk Sądowych UW i pracownik Wydziału Prawa i Administracji UW. Praca pt. „Crime in the Time of the Plague: Fake News Pandemic and the Challenges to Law-Enforcement and Intelligence Community”, która 6 kwietnia ukazała się w „Society Register”, stanowi analizę najbardziej aktualnej tematyki fake newsów i kampanii dezinformacyjnych podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Autor diagnozuje problem propagacji fałszywych wiadomości w ramach strategii wojny informacyjnej, prezentując rzeczywisty i potencjalny wpływ dezinformacji zarówno na tkankę społeczną, jak i pracę organów ścigania. – Artykuł zawiera opisy różnych wektorów dezinformacji. Znajdują się tu m.in. odniesienia do nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, przedstawionych jako „miecz obosieczny”, tzn. narzędzie mogące służyć zarówno przestępcom i terrorystom, jak i przedstawicielom służb i instytucji zajmujących się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – tłumaczy dr Gradoń.

 

Artykuł prezentuje zarys strategii zapobiegawczych, które można zastosować w celu złagodzenia skutków rozpowszechniania fake newsów. Opisano tu m.in. potencjał wykorzystania AI (artificial intelligence, sztucznej inteligencji) w wykrywaniu przypadków dezinformacji. Autor zwraca również uwagę na inne zagrożenia, formy i strategie przestępcze wykorzystujące ściśle związane z kryzysem pandemicznym emocje: bezradność, strach i niepokój. – Ponieważ artykuł dotyczy szybko ewoluującego zjawiska, opiera się na badaniach jakościowych, a wykorzystane w nim otwarte źródła informacji należą do najbardziej aktualnych, wiarygodnych i potwierdzonych – dodaje dr Gradoń.