Badacze z UW, w ramach konsorcjum polskich instytucji naukowych, opracują technologię mRNA o wysokiej skuteczności i zastosowaniu w terapiach przeciwnowotworowych. Projekt został dofinansowany na kwotę prawie 70 mln zł w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy.

Projekt badawczy „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoonkologii [HERO]” będzie realizowany przez konsorcjum czterech polskich jednostek badawczych: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (jednostka lidera zespołu badawczego), Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 

Zespół badawczy będzie prowadzić działania w kierunku opracowania technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowania w immunoterapii nowotworów. W jego skład wchodzą: prof. Andrzej Dziembowski – lider (MIBMiK), prof. Jacek Jemielity (CeNT UW), dr hab. Joanna Kowalska (Wydział Fizyki UW), prof. Dominika Nowis (WUM), prof. Marta Miączyńska (MIBMiK), prof. Jakub Gołąb (WUM), prof. Robert Hołyst (IChF PAN) oraz prof. Marcin Nowotny (MIBMiK).

 

Autorom projektu HERO przyznano blisko 70 mln złotych na jego realizację w zakończonym pierwszym konkursie programu Wirtualny Instytut Badawczy (WIB). W ramach WIB finansowane są badania w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia. Międzynarodowy panel ekspertów konkursu docenił m.in. wartość naukową projektu i jego wysoki potencjał komercjalizacyjny.

 

Cyrkularne mRNA

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego z CeNT UW i dr hab. Joanny Kowalskiej z Wydziału Fizyki UW w projekcie HERO będą modyfikować informacyjny kwas rybonukleinowy (mRNA), w celu uzyskania na jego bazie terapeutyku o pożądanych właściwościach. W przeciwieństwie do poprzednich badań prowadzonych przez naukowców z UW, dotyczących modyfikacji końca 5’, tym razem obiektem badań będzie ogon poli(A) oraz tworzenie pierścieni z RNA, czyli tzw. cyrkularnego mRNA.

 

– To ważny projekt nie tylko ze względu na jego potencjał w kontekście tworzenia nowych terapii przeciwnowotworowych, ale również ze względu na skład konsorcjum, w którym współpracować nad wspólnym celem będą specjaliści z różnych dziedzin naukowych. Będzie to znakomita okazja, aby poszerzyć wiedzę na temat chemicznie modyfikowanego RNA i zrobić kolejny krok w kierunku rozwoju terapii na bazie mRNA – mówi prof. Jacek Jemielity z CeNT UW.

 

Program Wirtualny Instytut Badawczy adresowany jest do polskich naukowców prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie – przedstawicieli szkół wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych. Zadaniem nagradzanych w konkursach WIB zespołów badawczych jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do ich komercjalizacji i wdrożenia, w ciągu maksymalnie pięciu lat od rozpoczęcia prac.

 

Pula środków dostępnych w konkursie wynosiła 450 mln zł. W naborze złożono 12 wniosków o finansowanie na łączną kwotę 509 mln zł.

 

Więcej informacji na temat WIB znajduje się na stronie https://wib.port.org.pl