Przez ostatni rok odeszło wielu członków społeczności akademickiej. Wspominamy ich, dziękując za czas, który spędzili na Uniwersytecie Warszawskim.

26.10.2020

MARIA MACIEJEWSKA

emerytowana pracowniczka Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (1967–1990), ostatnio pracowała w Oddziale Opracowania Rzeczowego Zbiorów

 

31.10.2020

MARIA MAGDALENA BIERNACKA

emerytowana pracowniczka Biblioteki Uniwersyteckiej (1982–2006), ostatnio pracowała w Gabinecie Zbiorów XIX w.

 

PROF. DR HAB. OSKAR ANWEILER

ekspert w zakresie pedagogiki ogólnej i porównawczej, doktor honoris causa UW, członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk

 

4.11.2020

PROF. DR HAB. EWA SKRZYPCZAK

ekspertka w zakresie fizyki jądrowej wysokich energii oraz fizyki medycznej, emerytowana profesor i była prodziekan Wydziału Fizyki UW, inicjatorka utworzenia specjalizacji fizyki medycznej w tej jednostce

 

7.11.2020

PROF. DR HAB. ZOFIA SZTETYŁŁO

ekspertka w zakresie archeologii nadczarnomorskiej i epigrafiki ceramicznej, pracowniczka Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej UW, związana z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego UW

 

DR TERESA WĘGLEŃSKA

wieloletnia przyjaciółka Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka w zakresie ekologii i hydrobiologii, absolwentka Uniwersytetu, była pracowniczka Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk

 

13.11.2020

DR HAB. MIROSŁAW BOGACKI, PROF. UW

geomorfolog, ekspert zajmujący się m.in. kartowaniem geomorfologicznym i problematyką współczesnych procesów morfogenetycznych, wieloletni pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, były kierownik Zakładu Geomorfologii, były wicedyrektor Instytutu Nauk Fizycznogeograficznych w tej jednostce

 

16.11.2020

MIROSŁAW WITCZAK

wieloletni pracownik Wydziału Psychologii w grupie pracowników obsługi na stanowisku strażnika

 

25.11.2020

PROF. DR HAB. MARCIN KRÓL

historyk idei, filozof polityki, publicysta, były dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, emerytowany profesor Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

28.11.2020

MAREK NOWICKI

wieloletni kierownik Sekcji Zabezpieczenia Obiektów UW

 

ADAM GREGORCZYK

wieloletni pracownik Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca

 

7.12.2020

DR JAN RAK

specjalista w zakresie finansów grup kapitałowych, rachunkowości zarządczej, współtwórca pierwszych obligacji wyemitowanych w Polsce po II wojnie światowej, były pracownik wydziałów: Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UW

 

9.12.2020

PROF. DR HAB. BOHDAN JAŁOWIECKI

ekspert w zakresie socjologii miasta, gospodarki miejskiej i planowania przestrzennego, emerytowany pracownik Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, były kierownik Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju, jeden z twórców ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Algieru

 

11.12.2020

PROF. DR HAB. EWA PIECZYŃSKA

specjalistka w zakresie limnologii, była dziekan Wydziału Biologii UW, wieloletnia kierownik Zakładu Hydrobiologii, jedna z założycielek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

 

WOJCIECH FABIRKIEWICZ

członek Stowarzyszenia Absolwentów Geologii UW

 

PROF. DR HAB. TEODOR FILIPIAK

znawca historii doktryn politycznych i prawnych, a także nauki o kulturze politycznej, były prodziekan ds. współpracy z zagranicą na dawnym Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW

 

15.12.2020

DR NADZIEJA PANASIUK

specjalistka w zakresie literaturoznawstwa białoruskiego i translatoryki, emerytowana pracowniczka Katedry Białorutenistyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW

 

PROF. DR HAB. KRYSTYNA SAMOCHOCKA

ekspertka w zakresie radiochemii, była prodziekan Wydziału Chemii UW

 

16.12.2020

DR RYSZARD HALBA

ornitolog, specjalista w zakresie ekologii i zoologii, były pracownik Instytutu Zoologii na Wydziale Biologii UW, założyciel i wieloletni kierownik Stacji Terenowej w Urwitałcie

 

23.12.2020

LUCYNA BURACZEWSKA, PS. „ŻABA”

łączniczka w Grupie Bojowej Armii Krajowej „Krybar”, walczącej o teren Uniwersytetu Warszawskiego

Wspomnienie w piśmie uczelni „UW”, nr 1/98 >>

 

24.12.2020

ROBERT RZESOŚ

zasłużony dla budowy gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, były członek zarządu Fundacji UW, prezes Zarządu Budowy BUW na Powiślu

 

27.12.2020

PROF. DR HAB. EWA SIATKOWSKA

językoznawczyni, była pracowniczka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, założycielka pisma „Zeszyty Łużyckie”

 

1.01.2021

MIROSŁAW NIEDBAŁA

wieloletni pracownik Wydziału Psychologii UW na stanowisku konserwatora

 

2.01.2021

PROF. DR HAB. STANISŁAW OSTAFICZUK

geolog, specjalista w zakresie geologii poszukiwawczej i strukturalnej oraz kartografii geologicznej, był pracownik Wydziału Geologii UW

 

5.01.2021

JAN SNOPCZYŃSKI

student Wydziału Prawa i Administracji UW

 

6.01.2021

PROF. DR HAB. ZYGMUNT KAZIMIERCZUK

ekspert w zakresie chemii organicznej i heterocyklicznych związków biologicznie czynnych, wieloletni pracownik Katedry Biofizyki w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki UW

 

DR HENRYK KLISZKO

specjalista w zakresie socjologii kultury i religii oraz młodzieży, były pracownik Instytutu Socjologii UW

 

11.01.2021

DR JACK FLIDERBAUM

historyk, fundator Centrum im. Mordechaja Anielewicza, doktor honoris causa UW

 

14.01.2021

PROF. DR HAB. ANDRZEJ GRĘBECKI

specjalista w zakresie biologii komórki, protozoologii i fizjologii ruchu komórek, były wykładowca na UW

 

17.01.2021

PROF. DR HAB. WIKTOR ANDRZEJ DASZEWSKI

archeolog, historyk sztuki, były dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, wieloletni kierownik ekspedycji archeologicznych na Cyprze i w Egipcie, były sekretarz naukowy Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze

 

18.01.2021

PROF. DR HAB. ANDRZEJ KOJDER

znawca socjologii prawa oraz dziejów idei społecznych, emerytowany pracownik Wydziału Prawa i Administracji UW, były kierownik Katedry Socjologii Prawa

 

19.01.2021

TERESA IGLIKOWSKA

wieloletnia pracowniczka Wydziału Polonistyki UW, związana z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, współtworzyła warszawską szkołę glottodydaktyki polonistycznej

 

22.01.2021

DR MAREK KONARSKI

ekspert w zakresie prawa konstytucyjnego, wieloletni pracownik Wydziału Prawa i Administracji UW

 

29.01.2021

MARIA PIBER

wieloletnia kierownik Biblioteki dawnego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW

 

1.02.2021

PROF. DR HAB. JERZY GĄSSOWSKI

archeolog, ekspert w zakresie historii sztuki pradziejowej, były pełnomocnik rektora UW ds. studenckich, były prodziekan ówczesnego Wydziału Historycznego UW, wieloletni pracownik Instytutu Archeologii oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, uczestnik licznych ekspedycji archeologicznych

 

3.02.2021

DR IRENA RYMWID-MICKIEWICZ

wieloletnia kierownik Biblioteki Katedry Iberystyki UW, a później Biblioteki Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

 

4.02.2021

PROF. DR HAB. WŁADYSŁAW MISIAK

socjolog miasta i wsi, ekspert w zakresie kultury organizacyjnej oraz socjologii zmian społecznych, emerytowany pracownik Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, były prodziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

 

7.02.2021

JANINA GÓRKA

wieloletnia kierownik Biblioteki Instytutu Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki UW

 

10.02.2021

PROF. DR HAB. TEODOR SZYMANOWSKI

prawnik, współtwórca Kodeksu Karnego Wykonawczego z 1997 roku, wieloletni pracownik Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

 

12.02.2021

DR URSZULA KOSSOWSKA-CEZAK

klimatolożka, emerytowana pracowniczka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

 

13.02.2021

PROF. WITOLD WOŁODKIEWICZ

prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego i europejskiej kultury prawnej, znawca kultury antycznej.

 

18.02.2021

PROF. DR HAB. WIESŁAW JUSZCZAK

historyk i filozof sztuki, znawca malarstwa polskiego i europejskiego modernizmu, tłumacz anglojęzycznej literatury naukowej i pięknej, emerytowany pracownik Instytutu Historii Sztuki UW

 

2.03.2021

HANNA OFICJALSKA

sekretarz Stowarzyszenia Absolwentów Geologii UW

 

3.03.2021

PROF. DR HAB. WŁADYSŁAW BAKA

ekonomista, specjalista w zakresie bankowości i polityki gospodarczej, wieloletni pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, były prezes Narodowego Banku Polskiego

 

8.03.2021

PROF. RAMANATHAN SUNDARAM

były lektor języków drawidyjskich (tamilskiego i malajalam) w dawnym Instytucie Orientalistycznym UW

 

15.03.2021

DR HAB. JAROSŁAW MOSZCZYŃSKI, PROF. UWM

ekspert w zakresie kryminalistyki, wieloletni współpracownik i wykładowca Centrum Nauk Sądowych UW

 

19.03.2021

JACEK TOKAJ

sekretarz ds. studenckich Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW

 

20.03.2021

ANNA CHAŁUBIŃSKA

emerytowana pracowniczka Pionu Informatycznego UW

 

ROBERT MAZUREK

wieloletni pracownik administracji na Wydziale Fizyki UW

 

22.03.2021

PROF. DR HAB. ANDRZEJ MALINOWSKI

specjalista w zakresie logiki oraz informatyki prawniczej, wieloletni pracownik Wydziału Prawa i Administracji UW, były prodziekan do spraw studenckich, były kierownik Zakładu Logiki i Informatyki Prawniczej, autor licznych ekspertyz dotyczących technik decyzyjnych oraz analiz polskiego języka prawnego

 

28.03.2021

DR HAB. LUCJAN MEISSNER, PROF. UW

germanista i politolog, znawca stosunków polsko-niemieckich oraz historii Austrii i Niemiec, wieloletni pracownik Instytutu Germanistyki UW

 

KWIECIEŃ 2021

PIOTR ŁOWICKI

wieloletni kierownik Domu Studenta nr 1 UW

 

2.04.2021

PROF. DR HAB. ANDRZEJ HUCZKO

specjalista w zakresie chemii plazmy, nanotechnologii oraz chemii procesów wysokoenergetycznych, emerytowany pracownik Wydziału Chemii UW, jeden z pionierów badań nad fullerenami i nanorurkami węglowymi w Polsce

 

6.04.2021

DR HAB. DOBIESŁAW JĘDRZEJCZYK, PROF. UW

ekspert w zakresie historii myśli geograficznej, urbanistyki i filozofii miasta, emerytowany pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

 

DR HAB. JANUSZ OSUCHOWSKI, PROF. UW

specjalista w zakresie prawa i polityki wyznaniowej, emerytowany pracownik dawnego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW

 

8.04.2021

ANNA KĘDZIOREK

redaktor naczelna Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego

 

MARTA OSIAK

wieloletnia pracowniczka Szkoły Języków Obcych UW, lektorka języka angielskiego

 

9.04.2021

DR HAB. JAN LEWANDOWSKI, PROF. UW

lingwista, specjalista w zakresie glottodydaktyki, wieloletni pracownik Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, były prodziekan wydziału oraz zastępca dyrektora Instytutu Lingwistyki Stosowanej

 

11.04.2021

BARBARA GRABSKA

wieloletnia pracowniczka Wydziału Prawa i Administracji UW

 

14.04.2021

DR HAB. JAKUB KLOC-KONKOŁOWICZ, PROF. UW

prodziekan Wydziału Filozofii UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, specjalista w zakresie filozofii społecznej oraz klasycznej i współczesnej filozofii niemieckiej, kierownik Zakładu Filozofii Społecznej, były dyrektor dawnego Instytutu Filozofii UW

 

18.04.2021

DR KRZYSZTOF LIEDEL

ekspert w zakresie terroryzmu międzynarodowego, wykładowca na UW

 

19.04.2021

PROF. DR HAB. ANDRZEJ SZCZEPAN BIAŁYNICKI-BIRULA

matematyk, twórca warszawskiej szkoły geometrii algebraicznej i topologii algebraicznej, wieloletni pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, były dziekan tej jednostki, były prorektor i członek Senatu UW, doktor honoris causa UW, członek krajowy rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek Academia Europaea, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

25.04.2021

IZABELLA MIER-JĘDRZEJOWICZ

pracowniczka Ogrodu Botanicznego UW

 

30.04.2021

DR HAB. MAREK KOZAK, PROF. UW

ekspert w zakresie polityki regionalnej, wieloletni pracownik EUROREG UW

 

2.05.2021

ALOJZY BALCERZAK

grafik, malarz, prowadził Salon Debiutów przy UW

 

9.05.2021

MAREK MASTALERSKI

wieloletni pracownik Oddziału Ochrony i Konserwacji Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, specjalizujący się w konserwacji zabytków na papierze, pasjonat historii i modelarstwa

 

23.05.2021

PROF. DR HAB. STANISŁAW ORŁOWSKI 

były prorektor UW, były dziekan i współorganizator Wydziału Geologii UW, były zastępca dyrektora Instytutu Geologii Podstawowej, ekspert w zakresie geologii stratygraficznej, autor podręczników geologii historycznej

 

24.05.2021

DR JOANNA BŁESZYŃSKA-WYSOCKA

specjalistka w zakresie własności intelektualnej, wieloletnia pracowniczka Wydziału Prawa i Administracji UW

 

28.05.2021

PROF. DR HAB. HENRYK SAMSONOWICZ

mediewista, były rektor Uniwersytetu Warszawskiego, były dziekan Wydziału Historycznego, były dyrektor Instytutu Historycznego UW, odznaczony m.in. Orderem Orła Białego

Wspomnienie w piśmie uczelni „UW”, nr 2/99 >>

 

10.06.2021

PROF. DR HAB. ANDRZEJ SIEMASZKO

kryminolog, wieloletni wykładowca w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, były dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

11.06.2021

DR JADWIGA RZESZOTARSKA

ekspertka w zakresie spektroskopii i równowag w rozpuszczalnikach niewodnych oraz roli ultradźwięków w reakcjach chemicznych, wieloletnia pracowniczka Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UW, członkini Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego w czasach studenckich i Chóru Amici Canentes od 2001 roku, aktywna członkini Towarzystwa Przyjaciół Chóru UW

 

12.06.2021

PROF. DR HAB. WITOLD KIEŻUN 

ekonomista, teoretyk zarządzania, emerytowany wykładowca Wydziału Zarządzania UW, były kierownik Zakładu Teorii i Metod Organizacji w Instytucie Teorii Organizacji UW, członek honorowy Polskiej Akademii Nauk, pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, uczestnik Powstania Warszawskiego, żołnierz Armii Krajowej, kawaler Orderu Virtuti Militari

 

13.06.2021

DR BOGUMIŁ JAKUBIAK

inicjator liczenia numerycznych prognoz meteorologicznych w Polsce, współpracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

 

15.06.2021

PROF. DR HAB. BARBARA ZOFIA KIELAR

specjalistka w zakresie translatoryki, była pracowniczka dawnego Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW

 

17.06.2021

WOJCIECH TUSZKO

fotograf, były pracownik dawnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UW

 

22.06.2021

PROF. DR HAB. MARCUS LUTTER

prawnik, profesor Uniwersytetu w Bonn, współzałożyciel Szkoły Prawa Niemieckiego Wydziału Prawa i Administracji UW, doktor honoris causa UW

 

26.06.2021

WITOLD CHMIELEWSKI

współzałożyciel, wieloletni prezes i członek zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Geologii UW

 

30.06.2021

JANUSZ WITKUN

emerytowany notariusz, członek Chóru Akademickiego UW w latach 1955–1963, absolwent Wydziału Prawa UW

 

LIPIEC 2021

DR ANNA WIETECHA

specjalistka w zakresie historii literatury polskiej drugiej połowy XIX i XX w., pracowniczka Instytutu Literatury Polskiej UW

 

MARIANNA PERGÓŁ

wieloletnia pracowniczka dawnego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW

 

1.07.2021

MIROSŁAWA WIERZBICKA

tłumaczka języka rosyjskiego, absolwentka filologii rosyjskiej na UW, w czasach studenckich członkini i solistka Chóru Akademickiego UW

 

4.07.2021

DR KRYSTYNA KOCZNOROWSKA

wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w latach 2003–2013, odpowiedzialna za rozwój Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW

 

6.07.2021

PROF. DR HAB. PAULINA BUCHWALD-PELC

historyczka literatury, ekspertka w zakresie bibliologii i dziejów książki, wieloletnia wykładowczyni w dawnym Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW

 

11.07.2021

PROF. DR HAB. WŁODZIMIERZ BORODZIEJ

historyk, specjalista w zakresie historii najnowszej Polski, Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej, były prorektor UW ds. współpracy z zagranicą i promocji, wieloletni pracownik dawnego Wydziału Historycznego UW, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

PROF. DR HAB. HENRYKA CZAJKA

filolożka, ekspertka w zakresie folklorystyki i literatury bułgarskiej, pracowniczka dawnego Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz Katedry Komparatystyki Polsko-Wschodniosłowiańskiej UW, prodziekan dawnego Wydziału Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej UW

 

24.07.2021

PROF. DR HAB. ANTONI RAJKIEWICZ

specjalista w zakresie polityki społecznej, wieloletni pracownik dawnego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, organizator i dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW

 

24.07.2021

DR MAREK ZGORZELSKI

geograf, przyrodnik, fotografik i podróżnik, wieloletni pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

 

1.08.2021

PROF. DR HAB. MARIA STRASZEWSKA

polonistka, specjalistka w zakresie literatury polskiej XIX w., dyrektor Instytutu Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” UW w latach 1973–1978, żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego

 

9.08.2021

DR SIERGIEJ KOWALOW

rosyjski działacz i obrońca praw człowieka, biofizyk, doktor honoris causa UW

 

14.08.2021

IRENA BAJERSKA

architektka, projektantka ogrodu na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

 

18.08.2021

PROF. DR HAB. MICHAŁ PIETRZAK

specjalista w zakresie prawa wyznaniowego, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UW w latach 1978–1981, wieloletni kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego UW

 

25.08.2021

PROF. DR HAB. JÓZEF PÓŁTURZYCKI

specjalista w zakresie edukacji dorosłych, wieloletni kierownik Katedry Edukacji Ustawicznej i Andragogiki UW, emerytowany profesor Wydziału Pedagogicznego UW

 

6.09.2021

DR HAB. JADWIGA WAJSZCZUK

językoznawczyni, wieloletnia pracowniczka Katedry Lingwistyki Formalnej na Wydziale Neofilologii UW

 

ALICJA KARLIKOWSKA

emerytowana wykładowczyni Wydziału Orientalistycznego UW, nauczycielka języków hindi i urdu

 

BARTOSZ SMARDZEWSKI

informatyk, pracownik Ośrodka Komputerowego na Wydziale Geologii UW

 

10.09.2021

DR EWA MILEWSKA

psycholożka kliniczna, wieloletnia pracowniczka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

 

11.09.2021

DR HANNA BAWEJ-KRAJEWSKA

germanistka, wieloletnia wykładowczyni na Wydziale Neofilologii UW

 

PROF. DR HAB. STANISŁAW GRZEGORZ ROHOZIŃSKI

fizyk, specjalista w zakresie teorii jądrowych ruchów kolektywnych, prodziekan Wydziału Fizyki UW w latach 1982–1984, wieloletni dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej

 

13.09.2021

PROF. DAVID M. KUHLMAN

wybitny psycholog, emerytowany pracownik University of Delaware, inicjator współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i University of Delaware

 

15.09.2021

AGNIESZKA KOŁAKOWSKA

pracowniczka sekcji finansowej Wydziału Biologii UW

 

17.09.2021

PROF. DR HAB. ANTONI SYM

fizyk, emerytowany pracownik Wydziału Fizyki UW, były kierownik Zakładu Fizyki Matematycznej, twórca teorii powierzchni solitonowych oraz prekursor geometrycznego podejścia do teorii układów całkowalnych

 

19.09.2021

DR JERZY TARGALSKI

historyk, były pracownik dawnego Instytutu Historycznego UW

 

20.09.2021

PROF. DR HAB. CZESŁAW BESSAGA

matematyk, specjalista w zakresie analizy funkcjonalnej i topologii, prodziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW w latach 1984–1987

 

24.09.2021

WIESŁAWA KRÓLIKOWSKA

pracowniczka Wydziału Geologii UW

 

PAŹDZIERNIK 2021

DR DOROTA NADZIEJA MYSZKO

wieloletnia wykładowczyni języka rosyjskiego w Szkole Języków Obcych UW

 

3.10.2021

DR IRENA GALSTER

językoznawczyni, historyczka języka, pracowniczka Instytutu Rusycystyki UW

 

9.10.2021

DR HAB. GRAŻYNA BYSTRZEJEWSKA-PIOTROWSKA

biolożka, wieloletnia pracowniczki UW, zaangażowana w działalność na rzecz uczelni, założycielka i była kierownik Pracowni Izotopowej na Wydziale Biologii UW

 

11.10.2021

JACEK SIEDLECKI

dyrektor administracyjny Wydziału Fizyki UW, przez ponad 10 lat zarządzał obiektami Wydziału

 

19.10.2021

PROF. DR HAB. EDMUND PUCZYŁOWSKI

matematyk, specjalista w zakresie algebry, były dyrektor Instytutu Matematyki UW, wieloletni pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego

 

DR HAB. JANINA ELŻBIETA KARNEY, PROF. UW

psycholog i pedagog, specjalistka w zakresie psychologii i pedagogiki pracy, była kierowniczka Studium Pedagogiki dla Pracujących, wieloletnia pracowniczka Wydziału Pedagogicznego UW

 

22.10.2021

ANDRZEJ GOŁĘBIEWSKI

wieloletni kierownik Pracowni Pokazów Wykładowych Wydziału Fizyki UW

 

23.10.2021

HANNA KIJOWSKA

wykładowczyni UW związana z Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW, prowadząca zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego

 

30.10.2021

DR IRINA TATAROVA

kierownik Komisji „Speculum Byzantinum” Wydziału „Artes Liberales”

Wspomnienia ze strony Wydziału „Artes Liberales”