Ponad 300 instytucji szkolnictwa wyższego z 31 państw europejskich utworzyło 54 konsorcja, które złożyły wnioski w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities”. Konkurs finansowany jest z programu Erasmus+. Wśród międzynarodowych konsorcjów ubiegających się o status europejskiego uniwersytetu jest konsorcjum 4EU+, do którego należy Uniwersytet Warszawski i 5 innych uczelni badawczych.

W październiku ubiegłego roku KE ogłosiła konkurs dotyczący utworzenia międzynarodowych sieci uczelni (European Universities), które będą ze sobą współpracowały m.in. w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności naukowców, studentów i pracowników administracji. Przeznaczono na ten cel 60 mln euro. Do lata komisja konkursowa wyłoni 12 zwycięskich konsorcjów. Każde z nich otrzyma trwający 3 lata grant w wysokości 5 mln euro. Kolejny konkurs zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku. Więcej informacji >>

 

Złożone wnioski

W pilotażowym konkursie wzięły udział 54 konsorcja uczelni. Utworzone sojusze zrzeszają zarówno wszechstronnie kształcące uniwersytety badawcze, jak również politechniki czy szkoły medyczne. Według statystyk KE w skład 80% sojuszy wchodzi od 5 do 8 partnerskich uczelni. Jednym z istotnych kryteriów, które zostaną wzięte pod uwagę przy ocenie wniosku, jest położenie geograficzne.

 

Sojusz 4EU+

4EU+ to konsorcjum 6 uczelni badawczych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Kopenhaskiego i Uniwersytetu w Mediolanie, które aplikują o status European University. Uczelnie 4EU+ chcą pogłębić współpracę dotyczącą m.in. prowadzenia wspólnych badań, kształcenia i transferu technologii. Wyzwania stojące przed partnerami sojuszu to zwiększenie mobilności, która będzie miała znaczenie dla wszystkich uczelni; pogłębienie integracji i zwiększenie równowagi na poziomie europejskim; ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia. 28 lutego 4EU+ złożyło wniosek w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities”.

 

Dowiedz się więcej na temat sojuszu 4EU+

https://twitter.com/EUErasmusPlus/status/1104411525610119171