Ponad pół wieku temu na kampusie głównym UW odbył się wiec protestacyjny przeciwko ograniczaniu wolności słowa oraz polityce ówczesnych władz państwa. Wydarzenia z 8 marca 1968 roku zostały uczczone podczas uroczystości pod pamiątkową tablicą przy bramie głównej UW.

Demonstracja sprzed 51 lat, która odbyła się na uniwersyteckim dziedzińcu przy Krakowskim Przedmieściu, zapoczątkowała falę studenckich protestów w całym kraju. Wydarzenia marcowe trwały od 8 do 23 marca, a ich bezpośrednimi przyczynami były decyzje polityczne dotyczące zdjęcia z afisza Teatru Narodowego spektaklu „Dziady” w reżyserii Kazimierza Dejmka, a także skreślenie z listy studentów Wydziału Historycznego UW Adama Michnika i Henryka Szlajfera.

 

– Zryw wolnościowy, który został zapoczątkowany przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego, a później rozlał się na wiele innych miast i uczelni w całym kraju, był jednym z pierwszych tego typu ruchów w komunistycznej Polsce. Wydarzenia marcowe pozostają w pamięci społeczności UW. Mam nadzieję, że to, w jaki sposób wykładamy i o czym mówimy pozwoli na to, by podobne kryzysy nigdy więcej się nie powtórzyły – powiedział dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych, otwierając rocznicową uroczystość.

 

8 marca pod tablicą upamiętniającą studencką manifestację z 1968 roku zgromadzili się uczestnicy wydarzeń, przedstawiciele władz, pracownicy i studenci UW, reprezentanci stołecznego samorządu, NSZZ „Solidarność” UW oraz parlamentarzystów. Na kampusie głównym przy Krakowskim Przedmieściu odbyło się uroczyste złożenie kwiatów.

 

– Kiedy myślę o uniwersytecie jako moim miejscu pracy, ale też miejscu, z którym – poza moim rodzinnym domem – jestem najbardziej związany, mogę zadać sobie pytanie bez odpowiedzi: co by było, gdyby Marca ’68 nie było; gdyby wszyscy ci wspaniali profesorowie, doktorzy, naukowcy byli z nami? Jakie byłoby miejsce UW w rankingach? – dodał dr hab. Maciej Duszczyk.

 

Tragiczne wydarzenia sprzed ponad pół wieku wspomnieli również pozostali, składający wieńce pod tablicą, uczestnicy uroczystości. – Chcielibyśmy, żeby poczucie buntu (ale tego legalnego) i samodzielnego myślenia młodzieży polskiej nadal istniało. To podstawa prawdziwej uczelni – powiedział dr Julian Srebrny, przedstawiciel NSZZ „Solidarność” UW.

 

Za tradycję upamiętniania wydarzeń marcowych na UW podziękował m.in. Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

 

Rano w dniu uroczystości kwiaty pod tablicą poświęconą wydarzeniom Marca ’68 na UW złożyli również przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP.

 

Uroczystości rocznicowe mające na celu upamiętnienie wydarzeń z 8 marca 1968 roku odbywają się na kampusie głównym UW co roku.