Naukowcy oraz doktoranci UW mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w „Konkursie o Grant” z ministerialnego programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Wnioski konkursowe można składać do 15 lutego.

Do „Konkursu o Grant” można zgłaszać projekty, których założenia obejmują prace przedwdrożeniowe, w tym dodatkowe testy laboratoryjne lub koszty dostosowania wynalazku o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Nagrodzeni w konkursie naukowcy i doktoranci UW mogą otrzymać dofinansowanie do 40 000 zł netto.

 

We wnioskach szczególnie powinny zostać uwzględnione wynalazki lub tematy badawcze, które mają potencjał komercjalizacyjny. Zgłoszeń konkursowych mogą dokonywać pracownicy naukowi UW zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, uczestnicy studiów doktoranckich, a także zespoły naukowo-badawcze, kierowane przez pracownika naukowego lub doktoranta UW.

 

Organizatorem „Konkursu na Grant” jest konsorcjum Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, UWRC sp. z o.o. (spółki celowej UW) oraz Ośrodka Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Więcej o wymogach konkursowych można przeczytać na stronie UOTT UW.

ZGŁOSZENIA PATENTOWE I PRZYZNANE PATENTY

 

W 2020 roku Uniwersytet Warszawski dokonał 23 zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP oraz 23 zgłoszeń w procedurze międzynarodowej. Najwięcej zgłoszeń wynalazków do UPRP oraz w procedurze międzynarodowej dokonał Wydział Chemii, odpowiednio 9 i 14.

 

Urząd Patentowy RP przyznał patenty 18 wynalazkom z 4 jednostek uczelni (wydziałów: Chemii, Biologii, Fizyki oraz CeNT). Najwięcej patentów przyznano dla zgłoszeń wynalazków z Wydziału Chemii – 9.

 

W 2020 roku zagraniczne urzędy patentowe przyznały 53 patenty, najwięcej patentów otrzymał wspólny wynalazek pracowników z CeNT-u oraz Wydziału Fizyki – 38.