Poniżej publikujemy stanowisko Sojuszu 4EU+ wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Członkami Sojuszu są: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet w Mediolanie

Sojusz 4EU+ solidarny z Ukrainą i jej obywatelami

 

Cała społeczność Sojuszu 4EU+ wyraża swoją solidarność z niepodległą Ukrainą i jej obywatelami, którzy obecnie muszą zmierzyć się z brutalną agresją putinowskiej Rosji. W tym trudnym czasie próby nasze myśli biegną ku Ukraińcom, przede wszystkim studentom i wykładowcom, a także ku wszystkim członkom społeczności akademickiej, którzy studiują i pracują na sześciu uczelniach zrzeszonych w Sojuszu.

 

Jesteśmy pełni nadziei na przyszłość. Ufamy, iż przyniesie ona pokój dla Ukrainy i Ukraińców.

 

Хай живе вільна Україна!

Niech żyje wolna Ukraina!

 

 

Link do oryginalnej wersji tekstu na stronie Sojuszu 4EU+ >>

Sojusz 4EU+ (4EU+ Alliance) to sojusz sześciu europejskich uczelni badawczych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu Kopenhaskiego, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu w Mediolanie w zakresie badań, innowacji, kształcenia i wymiany studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych, a także w zakresie inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością nauki.

 

Uczelnie zrzeszone w Sojuszu promują europejskie wartości i europejską tożsamość. Celem uczelni partnerskich jest zwiększenie mobilności, pogłębienie integracji i zwiększenie równowagi na poziomie europejskim, a także ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia.