Wzmocnienie współpracy badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego z ukraińskimi naukowcami to cel konkursu „Nowe Idee – Ukraina” zorganizowanego w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UW. Wnioski w konkursie można składać do 19 kwietnia.

Konkurs „Nowe Idee – Ukraina” ma na celu wzmocnienie współpracy badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego z ukraińskim środowiskiem akademickim poprzez realizację wspólnych projektów naukowych, które m.in. przyczynią się do zwiększenia międzynarodowej rozpoznawalności badań prowadzonych na uczelni.

 

Dofinansowanie w konkursie, w wysokości od 30 tys. do 90 tys. zł, będzie można przeznaczyć na projekt badawczy, którego efektem powinno być złożenie publikacji lub złożenie wniosku o grant naukowy finansowany ze źródeł zewnętrznych.

 

Pieniądze mogą być wykorzystane również na zatrudnienie naukowca pochodzącego z Ukrainy oraz na pokrycie kosztów związanych z badaniami naukowymi i na wynagrodzenie dla kierownika projektu.

 

Konkurs „Nowe Idee – Ukraina” przeznaczony jest dla projektów badawczych trwających nie dłużej niż sześć miesięcy. Wnioski konkursowe można składać do 19 kwietnia. Wnioskodawcami mogą być pracownicy UW, którzy posiadają stopień naukowy doktora oraz są zaliczani do liczby N.

 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” pod adresem: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ni/ukraina/.