24 marca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w sprawie rozstrzygnięcie konkursu na mural, nawiązujący do powstańczych walk, w których uczestniczyli żołnierze Grupy Bojowej „Krybar”. Komisja nie wskazała nagrodzonej pracy.

Konkurs miał charakter otwarty i był jednoetapowy. Przy ocenie prac konkursowych jury brało pod uwagę takie kryteria, jak: wartość artystyczna i historyczna, jakość kompozycyjna, symboliczność oraz czytelność upamiętnienia, wartości przestrzenne oraz sposób zagospodarowania przestrzeni, zgodność koncepcji z wytycznymi konkursowymi.

 

Komisja nie wskazała nagrodzonej pracy. Decyzja została podjęta jednomyślnie. Prace konkursowe oceniali m.in.: prezes środowiska „Krybar”, stołeczny konserwator zabytków, rektor Akademii Sztuk Pięknych, kanclerz UW oraz dyrektor Muzeum UW.