Podczas Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego Perspektywy 2021 ogłoszono Złotą Piętnastkę studiów MBA w Polsce. Program EMBA@UW Executive MBA, prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania UW, zajął trzecie miejsce w rankingu oraz otrzymał nagrodę w kategorii „Merytoryczne cechy programu”.

18 listopada odbyło się Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego Perspektywy 2021. Tematem spotkania były drogi rozwoju i przyszłość edukacji zarządczo-menedżerskiej w Polsce. W ramach wydarzenia zorganizowano dwa panele dyskusyjne: „Ewolucja studiów zarządczo-ekonomicznych – kogo i jak kształcić dla potrzeb popandemicznego rynku pracy” (rektorski) oraz „Przewagi konkurencyjne programów MBA – czym są, dokąd ewoluują, jak je mierzyć?” (dyrektorski).

 

W pierwszym z nich wziął udział m.in. prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił m.in. dawne i obecne tendencje na rynku pracy Jak mówił, kilkadziesiąt lat temu prowadzono na świecie – głównie w Europie, w krajach nadreńskich – dużą dyskusję skoncentrowaną wokół jednego pytania: „Człowiecze, po co żyjesz? Żyjesz, aby pracować czy pracujesz, aby żyć?”. Pojawiały się pytania: „Czy chcesz mieć cztery samochody, pięć mieszkań, dwa domy? Czy chcesz mieć możliwość jednotygodniowego wypoczynku przy 9- czy 10-godzinnym dniu pracy? Nie bierzesz urlopu z obawy przed zajęciem pozycji przez kogoś innego? A może powinno się dążyć do pracy cztery, pięć dni w tygodniu po sześć godzin, mieć dwa mieszkania, jeden dom i dwa rowery zamiast helikoptera?”.

– Niektóre firmy w Europie wprowadziły zasadę tzw. społecznego kapitalizmu. Wprowadzono 30- czy 32-godzinne tygodnie pracy. Zarówno zmiany klimatyczne, jak i dobrostan społeczny wskazywały, by pójść drogą nadreńską. W Izraelu i Holandii przeprowadzono bardzo zaawansowane badania, z których wynika, że żeby utrzymać przeciętny europejski standard życia, wystarczyłoby pracować 16-20 godzin tygodniowo. Obawiano się jednak, co ludzie będą robić z dużą ilością wolnego czasu – mówił rektor UW. Odnosząc się do obecnej sytuacji i możliwych przyszłych modeli prowadzenia kształcenia na studiach menedżerskich, dodał: – COVID-19 pokazał, że gospodarstwa domowe mogą funkcjonować, jeśli ich mieszkańcy nie przychodzą do pracy. To jeden z bardzo istotnych czynników, które mogą wpłynąć na przyszłą organizację pracy: z jednej strony kwestie ekologiczne, a z drugiej element nadmiernego konsumpcjonizmu, który może zostać ograniczony przez zmniejszenie godzin pracy. Trzeba na to nałożyć ewentualną możliwość odpowiedniego kształcenia menedżerów, w tym w programach MBA.

 

Ranking programów MBA 2021

Jedną z części spotkania było wręczenie nagród dla najlepszych programów MBA w Polsce. W Złotej Piętnastce uplasował sięprowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania na Wydziale Zarządzania UW program EMBA@UW Executive MBA, zajmując trzecie miejsce. Pełny ranking znajduje się na stronie „Perspektyw” >>

Program Executive MBA powstał w 1991 roku we współpracy z University of Illinois at Urbana – Champaign (UoI) i był pierwszym międzynarodowym programem MBA w Polsce. Od wielu lat prowadzone przez EMBA@UW programy posiadają najbardziej prestiżowe na świecie akredytacje: AMBA (Association of MBAs) i EQUIS.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie EMBA@UW >>

Program EMBA@UW Executive MBA otrzymał także nagrodę w kategorii „Merytoryczne cechy programu”. Wyróżnienie odebrał dr Tomasz Ludwicki, dyrektor programu.

Gala Rankingu MBA 2021