Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego wspiera m.in. zakup nowoczesnej aparatury, książek i czasopism oraz przedsięwzięcia służące rozwojowi badań naukowych, takich jak konferencje czy warsztaty. Na jej rzecz można przekazywać 1% podatku.

Fundacja sfinansowała wzniesienie gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz współfinansowała m.in. budowę Centrum Nowych Technologii oraz budynku wydziałów lingwistycznych przy ul. Dobrej 55, modernizację dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, organizację cyklu koncertów „Bach 200 UW” oraz powstanie portalu internetowego „Nauka o klimacie”.

 

Działalność fundacji to współorganizowanie i finansowanie uniwersyteckich przedsięwzięć:

  • kupowanie aparatury, książek, czasopism, zbiorów bibliotecznych oraz wyposażanie stacji badawczych i laboratoriów,
  • finansowanie badań naukowych oraz prac naukowo-badawczych kół studenckich, udzielanie stypendiów naukowych pracownikom UW,
  • finansowanie konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym, a także publikacji,
  • pomoc w budowie nowych gmachów oraz remontach budynków już istniejących.

Fundacja UW działa dzięki wsparciu instytucji i firm oraz osób prywatnych. Przyjmuje darowizny na ogólne cele statutowe oraz finansowanie konkretnych projektów lub poszczególnych jednostek UW. Najbliższa okazja do przekazania pieniędzy na jej działalność będzie podczas rozliczania PIT-ów.

 

 

Więcej informacji

www.fuw.pl