21 marca odbyła się uroczystość z okazji przyznania okresowych zwiększonych wynagrodzeń pracownikom naukowym i dydaktycznym, dzięki którym Uniwersytet rozwija się. Podczas spotkania rektor UW odniósł się do reakcji polityków na wystąpienie prof. Michała Bilewicza w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

– Jest to nagroda dla osób, które w największym stopniu budują wizerunek i pozycję uniwersytetu. W przypadku niektórych wydziałów są to osoby, które skupiają się na działalności naukowej, w przypadku innych – doskonali dydaktycy, a w jeszcze kolejnych – pracownicy angażujący się w przedsięwzięcia związane ze współpracą z otoczeniem – mówił podczas uroczystości prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

Kilka przykładów

Zwiększone wynagrodzenie dla najlepszych pracowników jest przyznawane już po raz czwarty. W tym roku wyróżniono 127 osób. Naukowcy przez rok otrzymują wynagrodzenie zasadnicze zwiększone o 1,5 tys. zł brutto.

 

Jedną z wyróżnionych osób jest dr Katarzyna Jarzembska, adiunkt z Zakładu Chemii Teoretycznej i Strukturalnej. Ze studentami prowadziła statystykę, zajęcia z krystalografii na różnych poziomach, a teraz fizykę: zagadnienia mechaniki, elektryczności i magnetyzmu. Nagrodzona została za osiągnięcia naukowe, liczne publikacje z dziedziny krystalografii.

 

– Zajmuję się chemią i fizyką ciała stałego, w szczególności fotokrystalografią. Analizuję materiały, które są luminescencyjne. Sprawdzam, co zmienia się w ich strukturze wraz z wzbudzeniem ich. Opisuję naturę takich procesów, poszukuję przyczyn i konsekwencji – mówi laureatka. – Zostałam wyróżniona za rok, podczas którego byłam na urlopie macierzyńskim, więc bardzo się cieszę, że mimo że cztery i pół miesiąca spędziłam z dzieckiem, to byłam w stanie konkurować o tę nagrodę – dodała.

 

Nagrodę otrzymał też dr Konrad Jankowski, który pracuje w Zakładzie Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej na Wydziale Psychologii. Prowadzi badania empiryczne z chronopsychologii. – To dziedzina, która zajmuje się zmianami funkcji psychologiczno-fizjologicznych w czasie doby i różnicami indywidualnymi w tym zakresie – mówi dr Jankowski. – Realizuję grant Iuventus Plus MNiSW dotyczący różnic między chronotypem, porą dnia i funkcjonowaniem indywidualnym. Zwiększone wynagrodzenie otrzymał drugi raz. – Dzięki temu, że jest to cykliczna nagroda, pełni ona funkcję motywacyjną – uważa laureat.

 

Za działalność dydaktyczną wyróżniono m.in. Qian Li-Piszczek z Wydziału Orientalistycznego, lektorkę języka chińskiego. – Na uniwersytecie pracuję prawie dwadzieścia lat. Bardzo się cieszę, że poziom nauczania języka chińskiego na UW jest coraz wyższy. Wyróżnienie, które dzisiaj otrzymałam, jest dla mnie zaszczytem. Bardzo motywuje do dalszej pracy – mówi Qian Li-Piszczek.

 

Lista wyróżnionych pracowników w 2018 roku (pdf)

 

 

Rolą nauki jest szukanie prawdy, a nie wypełnianie oczekiwań

Podczas spotkania prof. Marcin Pałys odniósł się do zarzutów kierowanych pod adresem prof. Michała Bilewicza w związku z wykładem „Epidemie mowy nienawiści. Jak blisko Marca ’68 jesteśmy?” wygłoszonym przez niego 13 marca w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. – Rolą nauki nie jest wypełnianie oczekiwań polityków, tylko poszukiwanie prawdy, zrozumienie mechanizmów, które rządzą światem – mówił rektor UW.

 

Prof. Bilewicz jest pracownikiem Wydziału Psychologii UW, gdzie kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Za swoją pracę i zaangażowanie na rzecz uniwersytetu już po raz czwarty znalazł się w gronie pracowników, którzy będą otrzymywać zwiększone wynagrodzenie.

 

– To, co wydarzyło się w ostatnich dniach, jest niepokojące. Wystąpienie prof. Bilewicza zostało zrecenzowane przez polityków, którzy zarzucili mu, że jego badania nie służą polskiej racji stanu i jako takie nie powinny być finansowane. Uważam, że jest to absolutne zaprzeczenie wszystkiego, co kryje się pod hasłem wolności akademickiej, wolności badań. Wygłaszanie tego typu opinii w wolnej Polsce, w XXI wieku jest przejawem braku refleksji nad tym, jaka jest rola badań naukowych – mówił prof. Pałys. – Jednoznaczna opinia naszego środowiska powinna być dla tych polityków wyraźnym sygnałem, że na pewno nie będziemy akceptować tego typu sytuacji – dodał rektor UW.