Innowacje w dziennikarstwie, metafizyka znaczenia, ludzka PNPaza, dynamika  dolinowa i osobliwości kwantowe to tematy, którymi zajmować się będą na UW laureaci konkursu POLS. Konkurs Narodowego Centrum Nauki skierowany jest do naukowców z całego świata, którzy chcą prowadzić badania w Polsce.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu POLS. Wśród laureatów jest pięcioro badaczy, którzy zrealizują swoje projekty na Uniwersytecie Warszawskim. Konkurs jest współfinansowany z funduszy norweskich.

 

W konkursie POLS naukowcy złożyli 99 wniosków, które były oceniane przez międzynarodowe zespoły ekspertów. Dofinansowanie otrzymało 39 projektów: 21 z nauk ścisłych i technicznych, 8 z nauk o życiu oraz 10 z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Łączna wartość grantów wynosi ponad 30,5 mln zł. Wysokość dofinansowania projektów, które będą prowadzone na UW, to ponad 836 tys. euro.

 

Innowacje w dziennikarstwie

 

W kategorii nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce nagrodzona została dr Greta Gober z Uniwersytetu Sztokholmskiego, która na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW poprowadzi projekt „Zarządzanie różnorodnością jako innowacja w dziennikarstwie”. Na badania otrzymała grant w wys. ok. 200 tys. euro.

 

Celem badania jest zrozumienie jak zarządzanie różnorodnością jako innowacja w dziennikarstwie będzie wyglądało w praktyce. Zdaniem laureatki jest to kluczowe dla zapewnienia, że dziennikarstwo pozostanie kamieniem węgielnym zdrowych demokracji i otwartych społeczeństw. Zadaniem projektu jest sprawdzenie m.in. tego, w jaki sposób praca dziennikarzy w erze dziennikarstwa cyfrowego i sieciowego jest zarządzana i praktykowana, w celu zwiększenia różnorodności newsroomów w Szwecji, Polsce i Wielkiej Brytanii.

 

Metafizyka znaczenia

 

Drugim laureatem w tej kategorii jest dr Luca Gasparri z Uniwersytetu w Zurychu, który na realizację projektu „Metafizyka znaczenia” otrzymał 122 tys. euro. Projekt potrwa 2 lata i będzie prowadzony na Wydziale Filozofii UW. Dr Gasparri będzie badał m.in. jakie są metafizyczne podstawy posiadania znaczenia przez wyrażenia, których forma pozostaje w niearbitralnym związku z tym, co one oznaczają.

 

Ludzka PNPaza

 

W kategorii nauk o życiu nagrodzona została dr Katarzyna Bandyra, która otrzymała grant w wys. 200 tys. euro. Jednym z założeń projektu „Badania strukturalne i funkcjonalne roli ludzkiej PNPazy w mitochondrialnym metabolizmie RNA” jest przeprowadzenie eksperymentów z zakresu biochemii i biologii molekularnej, które określiłyby, czy hPNPaza może funkcjonować jako czynnik regulacyjny zależny od RNA, jak i enzym degradujący RNA. Badaczka planuje także rozwiązać precyzyjną trójwymiarową strukturę hPNPazy przy użyciu mikroskopii krioelektronowej.

 

Dynamika dolinowa i osobliwości kwantowe

 

W kategorii nauk ścisłych i technicznych dofinansowanie na ponad 191 tys. euro otrzymał dr Mateusz Goryca, który wrócił z Los Alamos National Laboratory w USA i teraz na Wydziale Fizyki UW będzie badał dynamikę dolinową w nowych materiałach dwuwymiarowych. Drugim naukowcem nagrodzonym w tej kategorii został dr Adam Bzowski. Grant w wys. ponad 122 tys. euro przeznaczy na realizację projektu „Osobliwości kwantowe w modelach holograficznych”.

 

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie NCN.