Modele rozwoju pandemii, badania nad zoonozami, analiza wpływu COVID-19 na dzieciństwo, grupy mniejszościowe, funkcje neuropsychologiczne, bezrobocie, kształcenie czy relacje w związkach to tylko niektóre z tematów podejmowanych przez naukowców Uniwersytetu Warszawskiego w kontekście pandemii. Dr hab. Kacper Gradoń z Centrum Nauk Sądowych UW oraz prof. Wesley R. Moy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa poddali analizie akcje dezinformacyjne w trakcie pandemii, opracowując zespół rekomendacji mogących pomóc w przeciwdziałaniu ich skutkom.

Dr hab. Kacper Gradoń z Centrum Nauk Sądowych UW oraz prof. Wesley R. Moy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa przedstawili realne scenariusze kampanii dezinformacyjnych. Na podstawie badań zaproponowali zespół rekomendacji mogących wspomóc przeciwdziałanie skutkom wojny informacyjnej. Wśród wymienionych przez nich wskazówek znajdują się m.in.:

 

– analiza problemu szkodliwej ingerencji w szerszym niż cykl wyborczy kontekście; zdaniem badaczy należy tu  uwzględnić przede wszystkim nadrzędny rosyjski cel, jakim jest podważenie i dyskredytacja demokratycznych systemów władzy;

– zintensyfikowanie współpracy Stanów Zjednoczonych z krajami Europy Wschodniej, które są często pierwszym celem rosyjskich kampanii dezinformacyjnych;

– utworzenie transatlantyckiego sojuszu naukowców specjalizujących się w dziedzinie rosyjskiej doktryny wojny informacyjnej i będących jej narzędziem operacji dezinformacyjnych;

– organizacja międzyresortowych i międzynarodowych warsztatów mogących rozwinąć wymianę informacji związanych ze szkodliwą ingerencją zewnętrzną;

– prowadzenie badań akademickich mogących przedstawić problem z nowej perspektywy;

– wprowadzanie na rynek nowych środków zabezpieczających przed cyberatakami.