Na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowano wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). Wśród członków pierwszego składu Rady znalazło się dziewięciu pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Kadencja RDN rozpoczęła się 1 czerwca.

Do nowego organu systemu nauki wejdą też przedstawiciele UW: prof. dr hab. Krzysztof Pachucki i prof. dr hab. Tomasz Bulik z Wydziału Fizyki, prof. dr hab. Sławomir Lasota z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, prof. dr hab. Paweł Swianiewicz z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, prof. dr hab. Elżbieta Hałas z Wydział Filozofii i Socjologii, prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, prof. dr hab. Bogdan Zawadzki z Wydziału Psychologii, dr hab. Tomasz Rakowski z Wydziału Historycznego.

 

Skład nowego organu został wyłoniony w wyborach przeprowadzonych drogą elektroniczną w dniach 12-30 kwietnia. Do głosowania uprawnieni byli naukowcy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora. Za przeprowadzenie wyborów odpowiadała komisja wyborcza powołana w lutym br. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kandydatów – osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora – mogły zgłaszać uczelnie oraz instytuty naukowe i badawcze. Protokół z wyborów oraz załączniki (lista wybranych kandydatów, lista z informacją o liczbie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW.

 

Rada Doskonałości Naukowej to nowy organ w polskim systemie nauki. Jej powstanie zakłada Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Przedmiotem działalności rady będzie sprawowanie nadzoru nad procedurami awansów naukowych. W tych zadaniach RDN docelowo zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.