28 maja Rada Wydziału Psychologii UW przyjęła deklarację w sprawie zmian klimatu. Psychologowie apelują do całego środowiska akademickiego o podjęcie wszelkich możliwych działań, których celem będzie upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych. Na posiedzeniu 5 czerwca deklarację Wydziału Psychologii poparł Senat UW przez aklamację.

„Rada Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego wyraża swoje wsparcie dla naukowców zajmujących się tematem zmiany klimatu na Ziemi. Ich stanowisko zawarte jest między innymi w deklaracji Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk” – czytamy w deklaracji.

 

Rada Wydziału Psychologii UW w przyjętym dokumencie zwraca uwagę na to, że zmiany klimatu stanowią problem, który wymaga rozwiązań nie tylko na poziomie środowiskowym, ale również społeczno-kulturowym.

 

Powszechna akceptacja wiedzy naukowej jest kluczowa, żeby przeciwdziałać najgroźniejszym konsekwencjom kryzysu klimatycznego. Dlatego też przedstawiciele Rady zaapelowali do całej społeczności naukowej o nadanie najwyższego priorytetu zmianom klimatu i podjęcie wszelkich możliwych działań w tej sprawie.

 

W szczególności zaapelowali o upowszechnianie wiedzy na temat wyników badań w obszarze zmian klimatycznych oraz uwzględnianie tych zagadnień w pracy naukowej prowadzonej we wszystkich dyscyplinach.

 

Przyjęta deklaracja zawiera także postulat podjęcia szerokiej dyskusji na Uniwersytecie Warszawskim i w całym środowisku polskich naukowców wszystkich dyscyplin na temat możliwości podjęcia działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz przygotowanie się na ich konsekwencje.

 

Kontakt do koordynatora inicjatywy:

dr Magdalena Budziszewska
mbudzisz@psych.uw.edu.pl

Deklaracja Rady Wydziału Psychologii UW dotycząca zmian klimatu

 

W nawiązaniu do deklaracji Rady Wydziału Psychologii, uchwały w sprawie ochrony klimatu przyjęły: Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych. Obie uchwały poparł Senat Uniwersytetu Warszawskiego podczas posiedzenia 26 czerwca. Teksty uchwał zostały opublikowane w Monitorze UW.