Co to jest ślad węglowy? Jak można go obliczyć? Czy zmiany nawyków w życiu codziennym mogą wpłynąć na jego redukcję? Jakie działania podejmują uczelnie, by ograniczać emisje gazów cieplarnianych? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w bezpłatnej publikacji przygotowanej we współpracy z naukowcami z UW.

Autorem broszury jest dr Michał Czepkiewicz – geograf z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konsultantami merytorycznymi publikacji byli naukowcy z UW: dr Magdalena Budziszewska z Wydziału Psychologii, dr Aleksandra Kardaś z Wydziału Fizyki oraz Zbigniew Bohdanowicz, doktorant z Wydziału Nauk Ekonomicznych. Badacze z tych instytucji wspólnie realizują projekt edukacyjny o zagrożeniach, jakie niosą za sobą zmiany klimatyczne.

 

− Skupiamy się na tej części śladu węglowego, która zależy od sposobu życia jednostek i gospodarstw domowych – ich zakupów i codziennych aktywności – a także emisji generowanych podczas pracy akademickiej. Dzięki temu chcemy pomóc w dokonaniu wyborów w życiu codziennym i pracy na uczelni, które pozwolą zmniejszyć wpływ na klimat ─ pisze dr Michał Czepkiewicz.

 

W broszurze znajdują się informacje dotyczące: mobilności, żywności oraz budownictwa. Zdaniem naukowców są to sfery życia codziennego, które mają największy wpływ na emisje gazów cieplarnianych. Z publikacji można dowiedzieć się, w jaki sposób zmiana diety i nawyków żywieniowych może wpłynąć na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Zaprezentowane zostały też najbardziej skuteczne sposoby na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

 

Opisano również, w jaki sposób uczelnie mogą ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko, a także jaki wpływ na emisję gazów cieplarnianych mają produkty i czynności związane z drukowaniem dokumentów oraz komunikacją elektroniczną, na których w dużej mierze opiera się praca w szkole wyższej. Dodatkowo w publikacji znajdują się inspiracje społeczności akademickich z zagranicznych uczelni, które skutecznie działają na rzecz ograniczenia gazów cieplarnianych.