Wydział Polonistyki UW rozpoczął rekrutację do bezpłatnej Szkoły Letniej „Metody nowej retoryki w badaniach interdyscyplinarnych”. Zajęcia skierowane są do doktorantów UW, którzy chcą rozwijać umiejętności komunikacyjne lub prowadzą badania interdyscyplinarne. Zajęcia będą odbywać się zdalnie. Zapisy trwają do 7 czerwca.

Retoryka to nie tylko sztuka wystąpień publicznych. Od blisko stu lat stosuje się ją na renomowanych uniwersytetach jako interdyscyplinarną metodę badawczą, która może być użyteczna szczególnie w naukach humanistycznych i społecznych, choć inspirację z niej czerpią również nauki o sztuce i teologiczne.

 

Szkoła letnia ma za zadanie zaznajomić młodych badaczy z interdyscyplinarnymi metodami retoryki stosowanymi od nauk humanistycznych, przez nauki społeczne, po nauki artystyczne, a także zapewnić im rozwój kompetencji naukowych i popularyzatorskich.

 

Zajęcia odbędą się w tym roku trzech terminach:

  • od 21 do23 czerwca;
  • od 28 do 30 czerwca;
  • od 13 do 17 września.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w godzinach popołudniowych od 15.30 do 21.00 z przerwami. Za ukończenie szkoły przysługuje 6 punktów ETCS. Udział w szkole jest bezpłatny.

 

Zapisy odbywają się za pomocą formularza i trwają do 7 czerwca 2021 roku.

 

W programie przewidziane są zajęcia typu master class, które poprowadzi prof. Cezar M. Ornatowski,  z Uniwersytetu w San Diego (USA), badacz retoryki specjalizujący się w temacie dyskursu totalitaryzmów i demokracji, retoryki propagandy i konfliktu oraz komunikacji strategicznej i profesjonalnej.

 

Doktoranci będą mogli porozmawiać na temat pokrewieństwa dyscyplin i wspólnej problematyki badawczej, m.in. socjologii i retoryki, językoznawstwa i retoryki, nauki o mediach i retoryki oraz odpowiedzieć na pytanie, na ile perspektywa retoryczna wzbogaca metodologicznie założenia badawcze tych nauk.

 

– Istotnym celem warsztatów prowadzonych w ramach szkoły będzie poznanie krytyki retorycznej, rozwijanej w Stanach Zjednoczonych od lat 30. ubiegłego wieku, jako ważnej metody badawczej – mówi prof. Agnieszka Budzyńska-Daca z Wydziału Polonistyki.

 

Program uwzględnia zajęcia merytoryczne wprowadzające w podstawy retoryki, konwersatoria z ekspertami, zajęcia o charakterze naukowo-integracyjnym, tutoring związany z potencjalnymi publikacjami naukowymi, a także praktyczne warsztaty kształtujące umiejętności miękkie oraz kompetencje naukowe, również w języku angielskim.

 

Szczegółowe informacje, zasady rekrutacji oraz programy i regulaminy szkoły są dostępne na stronach ZIP: www.zip.uw.edu.pl.