W związku z uroczystościami 50. rocznicy Marca 1968 r. planowane są zmiany w organizacji ruchu na kampusie głównym UW w czwartek 8 marca.

8 marca o godz. 12 odbędzie się złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marzec 1968 r., która wmurowana jest w fasadę Pałacu Czetwertyńskich-Uruskich obok bramy głównej UW. Teren uroczystości, znajdujący się pomiędzy bramą główną a uliczką przed budynkiem dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, będzie w godz. 10-13 wyłączony dla osób niebiorących udziału w obchodach. Osoby te proszone są o wchodzenie na kampus główny wejściem znajdującym się przy kościele Wizytek naprzeciwko skweru ks. Jana Twardowskiego oraz przez bramę od ul. Oboźnej.

 

Osoby, które chciałyby wziąć udział w uroczystości złożenia kwiatów, będą mogły wejść na teren przed tablicą przez bramę główną UW oraz od strony dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej. Uczestnicy, ze względów bezpieczeństwa, będą sprawdzani przez Służbę Ochrony Państwa, dlatego wszyscy proszeni są o przybycie z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Możliwość parkowania na kampusie głównym UW 8 marca będzie ograniczona. W godzinach 9.30-13.30 na kampus będą mogły wjechać tylko osoby posiadające przepustkę Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Brama główna będzie w tym czasie zamknięta. Wjazd możliwy będzie przez bramę od strony kościoła Wizytek oraz od ul. Oboźnej.

 

Ze względu na obecność przedstawicieli władz państwowych wymagane są akredytacje dla dziennikarzy.