– Spotykamy się dzisiaj na Uniwersytecie Warszawskim, aby wyrazić szacunek tym wszystkim, którzy pół wieku temu wykazali się wyjątkową odwagą. Odwagą, by upomnieć się o wolność i praworządność, by walczyć o prawa obywatelskie, swobodę wyrażania poglądów i zgromadzeń, by bronić akademickiej niezależności – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW podczas uroczystości złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydarzenia Marca 1968 roku.

W uroczystości z okazji 50. rocznicy wydarzeń marcowych brali udział uczestnicy studenckich protestów sprzed pół wieku. – To dla nas bardzo ważne, że są państwo dziś z nami. Bardzo dziękuję, że przyjęli państwo nasze zaproszenie do udziału w obchodach – witał ich rektor UW.

Rektor przypominał o dwóch obliczach Marca, o których nie powinniśmy zapominać. – Jednak Marzec ’68 to nie tylko symbol bohaterstwa. Wydarzenia sprzed 50 lat mają drugie oblicze – zachowań haniebnych i niezgodnych z etosem akademickim, ludzkich dramatów, gwałtownie przerwanych karier i życiorysów. Senat naszego Uniwersytetu w specjalnej uchwale przyjętej w związku z rocznicą podkreślił, że obowiązkiem uczelni jest przypominanie także o niechlubnym wymiarze roku ’68.

 

Prof. Pałys skupił się na roli wydarzeń marcowych w kształtowaniu świadomości obecnych studentów. Podkreślił, że odpowiedź na pytanie, o czym przy okazji rocznicy należy rozmawiać ze studentami, znaleźć można w specjalnej uchwale Senatu UW. – Napisano w niej, że doświadczenia Marca nakładają „na nas szczególny obowiązek czuwania, by wolność słowa, wolność badań naukowych, prawo do dyskusji o historii naszego kraju, szacunek dla każdego człowieka wykluczający jakąkolwiek formę dyskryminacji były – jako stanowiące podstawowe wartości demokratycznego państwa – zawsze w pełni respektowane.”

 

Aby uczcić pamięć dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się w 1968 roku na uniwersyteckim kampusie przy Krakowskim Przedmieściu, kwiaty pod tablicą przy bramie głównej złożyli m.in. prezydent RP Andrzej Duda, wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz wiceprezydent m.st. Warszawy Witold Pahl. W uroczystościach brali też udział przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, rektorzy innych warszawskich uczelni, a także studenci z samorządu oraz organizacji studenckich.

 

– Jestem tu, aby złożyć pokłon i oddać wyrazy szacunku wszystkim tym, którzy o wolną i niepodległą Polskę walczyli – mówił podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda. – Wszyscy, którzy zasłużyli się wielką odwagą w 1968 r. są postaciami pomnikowymi dla polskiej wolności – dodał.

 

Uroczystość rozpoczęła obchody 50. rocznicy Marca 1968 roku na uniwersytecie. Program obchodów

Monumenta Universitatis Varsoviensis

O wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim w marcu 1968 roku można przeczytać w tomie „Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945” z serii „Monumenta Universitatis Varsoviensis” (czytaj online).