Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozstrzygnęła 7. edycję konkursu EDUinspiracje. Uniwersytet Warszawski otrzymał nagrodę w kategorii specjalnej za realizację i upowszechnienie wyników projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”.

EDUinspiracje to konkurs FRSE, którego celem jest promocja rezultatów przedsięwzięć edukacyjnych oraz wymiana dobrych praktyk. Biorą w nim udział instytucje, które są beneficjentami programów edukacyjnych, takich jak program Erasmus+ czy „Młodzież w działaniu” oraz instytucje należące do sieci Eurodesk Polska. Tegoroczny konkurs organizowany był pod hasłem „Podziel się sukcesem”.

 

FRSE przyznawała nagrody w dziesięciu kategoriach, m.in. edukacji szkolnej, edukacji dorosłych oraz projektów realizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

 

Przedsięwzięcie „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” prowadzone jest od 2014 roku przez uniwersyteckie Biuro Współpracy z Zagranicą. Jego celem jest wsparcie mobilności ponadnarodowej studentów. Dzięki promocji przedsięwzięcia liczba osób niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia za granicę wzrosła o 60% (w porównaniu do ubiegłego roku). W wymianie wzięło też udział 84 studentów w trudnej sytuacji materialnej, pobierających stypendia socjalne. Więcej informacji o projekcie

 

Nagroda w konkursie EDUinspiracje została przyznana Uniwersytetowi Warszawskiemu za ten projekt. Przyznano ją w kategorii specjalnej „60-lecie istnienia Europejskiego Funduszu Społecznego, 5-lecie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wiedza Edukacja Rozwój”.

 

7 grudnia odbyła się gala wręczenia nagród edukacyjnych FRSE. W imieniu UW nagrodę odebrała Monika Satała, kierownik sekcji Erasmus Biura Współpracy z Zagranicą oraz Anna Szymańska, zastępca kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.