Według danych GUS w Polsce w ciągu roku rolnicy rozpryskują ponad 40 tys. ton herbicydów. W tej masie jest ponad 12 tys. ton szkodliwych substancji czynnych. Dzięki metodzie opracowanej przez zespół prof. Magdaleny Popowskiej będzie można produkować zdrowszą żywność, szybko rekultywować niszczone od dekad ziemie uprawne i ograniczyć koszty produkcji rolnej.

Herbicydy to substancje groźne dla człowieka. Po spożyciu skażonych płodów rolnych herbicyd przenika do krwiobiegu, co zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów, obniża płodność i zaburza ogólną równowagę hormonalną. Dlatego ważne jest wdrażanie metod szybkiej neutralizacji szkodliwych substancji, zanim przedostaną się do roślin konsumowanych przez ludzi.

 

Herbicydy mają też fatalne skutki dla gleby – wyjaławiają ją, całkowicie destabilizując mikroflorę. To sprzyja rozwojowi grzybów i bakterii, które niszczą rośliny oraz pozostałe pożyteczne bakterie i mikroorganizmy potrzebne do prawidłowego rozwoju plonów.

 

Wieloletnie prace badawcze w zakresie biotechnologii dla rolnictwa prowadzone przez zespół prof. Magdaleny Popowskiej z Wydziału Biologii UW pozwoliły wypracować skuteczne metody wspomagania upraw rolnych.

 

Pożyteczne bakterie

Wprowadzenie naszych metod do produkcji masowej może zrewolucjonizować stosowane od wielu lat metody uprawy roślin, które są kosztowne, niszczą ziemie uprawne i mają negatywny wpływ na jakość plonów i żywności – prof. Magdalena Popowska.

To wszystko dzięki pożytecznym bakteriom wprowadzanym bezpośrednio do gleby dwukrotnie w ciągu roku, przed zasiewem i po żniwach (zbiorach). – Dziś dysponujemy nie tylko wyodrębnionymi szczepami bakterii, ale mamy już opracowane gotowe ich kombinacje wraz z wyskalowaniem dozowania – mówi prof. Popławska.

 

Szczepy i preparaty opracowane przez naukowców przeznaczone są do zastosowania zarówno na otwartych polach uprawnych, jak również w szklarniach. Odpowiednio dobrane mieszanki pożytecznych bakterii pozwalają w skali roku zredukować nawożenie pól aż do 40%. Dzięki bakteriom można również znacząco ograniczyć opryski grzybobójcze, są też zdolne szybko degradować zalegające w glebie toksyczne substancje zawarte w środkach chwastobójczych. Pożyteczne bakterie również skutecznie eliminują z gleby fitopatogeny – czyli bakterie niszczące uprawy. Jeszcze inne szczepy są zdolne oczyszczać glebę z metali ciężkich i związków ropopochodnych.

 

W najbliższym sezonie wegetacyjnym zostaną przeprowadzone ostateczne testy na gruntach otwartych, po czym będzie można dopuścić gotowe produkty dla wszystkich zainteresowanych producentów płodów rolnych. Obecnie trwają procedury związane z uzyskaniem atestów dla poszczególnych preparatów bakteryjnych. Nad procesem komercjalizacji czuwa powołana spółka uniwersytecka (spin-off) – Bactrem oraz Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii.

 

Więcej informacji o odkryciu zespołu prof. Magdaleny Popowskiej znajduje się na stronie UOTT

Prof. Magdalena Popowska jest dyrektorem Instytutu Mikrobiologii UW. Prowadzi badania z zakresu mikrobiologii, fizjologii, genetyki bakterii i biotechnologii. Od 2016 jest prezesem uniwersyteckiej spółki spin-off – BACTrem.

www.bactrem.pl