Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW sformułowała zasady organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020. Egzaminy będą się odbywały wyłącznie zdalnie lub w formie mieszanej (stacjonarnej i zdalnej). Rada przygotowała też instrukcję dla studentów dotyczącą udziału w zdalnym egzaminie ustnym.

W uchwale z dnia 18 maja, Rada zarekomendowała przesunięcie egzaminu na kolejny rok akademicki, o ile nie jest on obowiązkowy do zaliczenia aktualnego etapu studiów. Dla osób, które jednak będą podchodzić do egzaminów, Rada zaplanowała dwie formy ich realizacji:

 

  • zdalną – wyłącznie ustną, która wystarczy do wypełnienia obowiązku podejścia do egzaminu, ale nie umożliwia zdobycia certyfikatu,
  • stacjonarną oraz zdalną – część pisemna będzie odbywała się stacjonarnie w warunkach reżimu sanitarnego, a część ustna zdalnie. Ta forma egzaminu umożliwia zdobycie certyfikatu.

 

W tegorocznej sesji letniej egzamin z języka angielskiego na poziomie B2, niezależnie od wyboru formuły, jest dostępny wyłącznie dla studentów III roku studiów licencjackich oraz III, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich.

 

Szczegółowy harmonogram egzaminów i terminów rejestracji oraz zasady rejestracji są dostępne na stronie Rady.