Gośćmi VI posiedzenia Parlamentu Studentów UW, które odbyło się 22 maja, byli kandydaci na rektora UW. Odpowiadali oni na pytania studentów związane z przyszłością uczelni pod swoim przewodnictwem w przypadku wyboru na stanowisko rektora.

Osoby zabierające głos pytały kandydatów m.in. o możliwość zwiększenia wsparcia finansowego dla działalności naukowej studentów (np. dla kół naukowych), zwiększenie dostępności miejsc w akademikach dla studentów, wizję umiędzynarodowienia uczelni, rozwój sportu akademickiego, usprawnienie obsługi administracyjnej spraw studenckich, opinię wobec centralizacji zasobów BUW, konsekwencje oceny parametrycznej dyscyplin naukowych.

 

Każdy z kandydatów musiał zmierzyć się z prośbą marszałka Parlamentu Studentów UW o udzielenie komentarza do opinii Senatu UW dotyczących poparcia kandydatur na rektora. Przypomnijmy, kandydaci na rektora podlegają zaopiniowaniu przez Senat UW. 20 maja Senat wyraził opinię pozytywną w stosunku do prof. Andrzeja Tarleckiego.

Nagrania ze spotkań kandydatów z Parlamentem Studentów UW