Projekt, w którego pracach brało udział 38 uczelni z różnych krajów, dotyczy jakości kształcenia w procesie umiędzynarodowienia uczelni.Zakończyły się prace nad projektem „International University: Challenges of the Multilingual and Multicultural Learning Space” (IntlUni). Rezultaty badań w jasny sposób przedstawiają mechanizmy zapewniania jakości kształcenia w grupie i środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym. W badaniach brało udział 38 uczelni z 27 krajów, przede wszystkim europejskich. Uniwersytet Warszawski był jednym z partnerów projektu i jedyną polską uczelnią w tym zespole.

 

Prace nad projektem trwały trzy lata. Teraz – po jego zakończeniu –jednostki uczelni, pracownicy oraz autorzy programów studiów mogą skorzystać ze stworzonych podczas projektu propozycji dobrych praktyk. Zaletą projektu jest jego oddolny i jakościowy charakter badań oparty na rzeczywistych kontekstach edukacyjnych i doświadczeniach wielu uczelni partnerskich – zróżnicowanych geograficznie, kulturowo oraz posiadających różny stopień umiędzynarodowienia. IntlUni odnosi się do całego środowiska uczelni i wszystkich jej członków – zarówno do studentów programów częściowych, jak i pełnych programów wszystkich stopni i dyscyplin.

 

Na stronie projektu dostępny jest raport końcowy, którego istotną częścią są rekomendacje adresowane do uczelni, władz krajowych i instytucji europejskich. Zasady proponowane przez IntlUni (IntlUni Principles) dotyczą również środowiska międzynarodowego, które jest coraz większe na Uniwersytecie Warszawskim. Powinny być wykorzystywane przez uczelnię, nauczycieli oraz studentów. Przykłady ilustrujące (Illustrative Samples) mogą stać się cenną inspiracją w pracy dydaktycznej, organizacyjnej bądź administracyjnej.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu IntlUni.