W 2016 roku Uniwersytet będzie świętować dwusetne urodziny, a Legia Warszawa – setne. Te dwie instytucje podpisały list intencyjny o współpracy.

W 1816 roku na mocy edyktu wydanego przez cara Aleksandra I został powołany do życia Uniwersytet Warszawski. Sto lat później w okopach frontu wschodniego I wojny światowej żołnierze Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego utworzyli klub piłkarski Legia. W 2016 roku najlepsza polska uczelnia i najlepszy polski klub sportowy będą razem obchodzić swoje rocznice.

 

– Mamy nadzieję, że podpisanie listu intencyjnego między naszymi instytucjami stanie się podstawą do szerszej współpracy w rozwijaniu sportu akademickiego na UW i kształtowaniu otoczenia sportowego – komentował prof. Alojzy Nowak, prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy. – Te dwie rocznice są okazją do tego, żeby wspólnie uczestniczyć w obchodach i na tej bazie budować współpracę między nami.

 

Uniwersytet jest najlepiej notowaną w rankingach międzynarodowych uczelnią polską. – Mamy nadzieję, że to będzie dobry rok dla tych dwóch instytucji. Już obiecałem lepsze wyniki na arenie międzynarodowej panu rektorowi – mówił Bogusław Leśnodorski, prezes Legii Warszawa.

 

– Jubileusz dwusetlecia Uniwersytetu będziemy obchodzić na różnych płaszczyznach, w tym na płaszczyźnie sportowej. Cieszę się, że będziemy razem obchodzić rocznice, bo obie nasze instytucje są ważne dla mieszkańców Warszawy – mówił prof. Tadeusz Tomaszewski, prorektor UW ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego, odpowiedzialny za sport na UW, szef komitetu ds. jubileuszu dwusetlecia Uniwersytetu, i wspominał swoje kontakty z klubem: – Przez dwadzieścia lat trenowałem na stadionie Legii tam, gdzie była sala szermiercza.

 

Więcej o jubileuszu uczelni