Ci, którzy pomyślnie przejdą rekrutację w programie mobilności studentów i doktorantów MOST, spędzą semestr na innej polskiej uczelni. Trwa ona od 31 października do 30 listopada.

MOST wzorowany jest na europejskim programie stypendialnym Erasmus. Uczestnicy najbliższej rekrutacji będą mogli spędzić letni semestr studiów na innej polskiej uczelni lub uczęszczać tylko na jeden przedmiot wykładany poza macierzystą jednostką. Mogą pojechać na jedną spośród 28 uczelni. Internetowa rekrutacja odbywa się poprzez stronę www.most.uka.uw.edu.pl.

 

Kwalifikacją kandydatów zajmuje się biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Student studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich może wziąć udział w programie po ukończeniu II semestru, student studiów II stopnia – po ukończeniu I semestru. Doktorant może wyjechać po I roku studiów.

 

Program daje możliwość stworzenia własnego planu zajęć. Student razem z prodziekanem ds. studenckich wydziału macierzystego ustala listę przedmiotów obowiązkowych do zaliczenia. Ponadto wybiera dodatkowe zajęcia, w których chciałby uczestniczyć podczas pobytu na uczelni przyjmującej. Mogą to być dowolne przedmioty z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Należy wybrać tyle przedmiotów, aby suma punktów wynosiła co najmniej 30 ECTS w semestrze.

 

Uniwersytet Warszawski jest jedną z najczęściej wybieranych uczelni uczestniczących w programie. W 2014 roku na UW uczyło się 145 studentów z innych szkół wyższych, z naszej uczelni wyjechało wówczas 48 osób.