29 października odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Białorusinom, którzy ukończyli kurs językowo-kulturowy na UW, zorganizowany przez Katedrę Białorutenistyki. Celem tych zajęć było ułatwienie osobom represjonowanym w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

Pracownicy Katedry Białorutenistyki UW we współpracy ze Stowarzyszeniem Białoruski Młodzieżowy Hub opracowali kurs językowo-kulturowy, w którym od końca sierpnia do ostatnich dni października uczestniczyło 51 osób. Byli to zarówno studenci UW, jak i inni Białorusini mieszkający w Warszawie. Większość z nich pochodzi z Mińska.

 

– Mam nadzieję, że będziecie miło wspominać ten kurs i że przekażecie dalej wiedzę i dobre zdanie o UW. Nie tylko studenci, doktoranci czy pracownicy tworzą społeczność uniwersytecką. Państwo jako absolwenci kursu też jesteście częścią tej uczelni – powiedział podczas uroczystości prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych.

 

Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, ile dobrego może zrobić jeden naród dla drugiego – powiedzieli uczestnicy kursu. Głos zabrali w języku polskim.

Pierwsze kroki w Polsce

– Po zakończeniu kursu uczestnicy mają narzędzia, by stawiać swoje pierwsze kroki w Polsce. Będą w stanie pójść na rozmowę kwalifikacyjną lub wynająć mieszkanie – powiedział prof. Radosław Kaleta z Katedry Białorutenistyki UW.

 

Kursanci spotykali się online trzy razy w tygodniu, w trzech grupach językowych – dwóch na poziomie A1 i jednej A2. Podczas zajęć poznali podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki języka polskiego oraz słownictwo dotyczące życia codziennego, pracy, edukacji, wyglądu człowieka, zakupów, pogody, zdrowia oraz produktów spożywczych. – Kursanci rozwinęli również umiejętności rozumienia ze słuchu, sprawność mówienia, czytania i pisania na tematy związane z sytuacjami życia codziennego – dodał prof. Kaleta.

 

Kultura w terenie

W programie kursu – oprócz zajęć językowych – uwzględniono również spotkania kulturoznawcze w terenie. Wycieczki po Warszawie odbywały się według różnych scenariuszy tematycznych, m.in.: Warszawa białoruska – ślady białoruskie w polskiej stolicy, Warszawa historyczna – Stare Miasto, Łazienki Królewskie, ślady Józefa Piłsudskiego czy Polska sztuka (sakralna) między Wschodem a Zachodem. Z wiedzą o historii, literaturze, sztuce i polityce Białorusini zapoznali się podczas cyklu wykładów „ABC polskiej literatury”. O korzeniach państwowości i kultury polskiej mieli okazję posłuchać podczas wykładu „Chrześcijaństwo w Polsce jako fenomen historyczno-kulturowo-społeczny”. Dodatkowo była możliwość udziału w zajęciach tandemowych z polskimi studentami, którzy w zamian za naukę języka rosyjskiego lub białoruskiego przybliżyli kursantom język polski.

 

Jubileusz katedry

Rozwój badań nad językiem, historią i kulturą białoruską na Uniwersytecie Warszawskim ma długą tradycję. 65 lat temu na UW powołano Katedrę Białorutenistyki, która obecnie jest częścią Wydziału Lingwistyki Stosowanej. Jej pracownicy współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi nie tylko na Wschodzie, lecz także w Pradze, Londynie czy Nowym Jorku. Ich badania dotyczą m.in.: gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, leksykografii polsko-białoruskiego pogranicza językowego, folkloru białoruskiego Białostocczyzny, współczesnego języka białoruskiego i jego historii, białoruskiego ruchu literackiego w Polsce oraz translatoryki i metodyki nauczania języka białoruskiego. W katedrze działają dwie pracownie. Jedna zajmuje się zagadnieniami glottodydaktycznymi, a druga badaniami nad teatrem w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku przez pracowników katedry wydawany jest rocznik „Acta Albaruthenica”, a od czterech lat dodatek „Język Białoruski jako Obcy”.

O kursach dla społeczności białoruskiej oraz podobieństwach i różnicach między Polakami a Białorusinami można przeczytać w artykule „Nowa rzeczywistość”, opublikowanym w czasopiśmie „UW” nr 2 (99) 2021, s. 20-21