Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na UW, którzy są laureatami olimpiad krajowych lub zostali zakwalifikowani do reprezentowania Polski na olimpiadach międzynarodowych, mogą ubiegać się o specjalne stypendia IDUB. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada.

– Od lat Uniwersytet Warszawski jest pierwszym wyborem podczas rekrutacji na studia dla wielu laureatów olimpiad przedmiotowych. Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że talent studentów w połączeniu z atrakcyjną ofertą zajęć dydaktycznych prowadzi do dalszych sukcesów zarówno podczas studiów, jak również po opuszczeniu murów Uniwersytetu. Z tego powodu, dzięki inicjatywie IDUB, powołaliśmy stypendium stanowiące uzupełnienie stypendium rektora, aby zachęcić do studiowania na UW laureatów olimpiad krajowych ze szczególnym uwzględnieniem olimpijczyków międzynarodowych – zaznacza prof. Marek Cygan z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, kierownik programu stypendialnego dla olimpijczyków (działanie III.3.1 IDUB).

 

Laureaci krajowej olimpiady przedmiotowej mogą otrzymać stypendium w wysokości tysiąca zł miesięcznie. Dla finalistów olimpiad międzynarodowych przewidziane jest stypendium w wysokości dwóch tysięcy zł miesięcznie. Stypendia przyznawane są na rok akademicki – od 1 października do 30 września.

 

Studenci mogą składać dokumenty na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (pokój 5420) do 15 listopada. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie IDUB: www.inicjatywa doskonalosci.uw.edu.pl.

 

Inne stypendia dla studentów

Na Uniwersytecie Warszawskim studenci mają możliwość ubiegania się o różne stypendia, m.in. stypendium rektora, ministra za znaczące osiągnięcia, socjalne czy dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Stypendia socjalne przyznają komisje stypendialne, które znajdują się na każdym wydziale. Zapomogi oraz stypendia dla osób z niepełnosprawnościami przyznaje rektor. Wnioski dotyczące stypendium dla osób z niepełnosprawnościami składane są do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje na ich temat dostępne są w przewodniku „1. Rok na UW”.