Uniwersytet Warszawski dołączy do EIT Health – Wspólnoty Wiedzy i Edukacji w obszarze innowacji w medycynie i ochronie zdrowia. Partnerstwo obejmuje prowadzenie działań w ramach tzw. trójkąta wiedzy, opartego na edukacji, badaniach i tworzeniu innowacji. Mam nadzieję, że wspólne projekty badawczo-rozwojowe i edukacyjne przyczynią się do modernizacji sektora związanego z ochroną zdrowia – podkreślił prof. Alojzy Nowak, rektor UW.

EIT Health jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – instytucji UE, której zadaniem jest stworzenie w Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości. Do EIT Health należy ponad 150 liczących się uczelni, instytucji i firm w Europie, w tym m.in.: Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Ghent, Uniwersytet Techniczny w Delft, GE Healthcare, Instytut Karolinska, Astra Zeneca, Roche, Sanofi, Siemens czy Philips. Instytucje partnerskie EIT Health tworzą wspólne projekty, które są testowane i wprowadzane w ramach systemów opieki zdrowotnej.

 

– Cieszę się ze współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z EIT Health. Mam nadzieję, że wspólne projekty badawczo-rozwojowe i edukacyjne przyczynią się do modernizacji sektora związanego z ochroną zdrowia. Dzięki przedsięwzięciom łączącym sektor badań, kształcenia i biznesu będziemy starali się wypracować rozwiązania konkretnych problemów. EIT Health to kolejna wspólnota wiedzy i innowacji – obok EIT Food, EIT Climate oraz EIT Raw Materials, w którą zaangażują się członkowie społeczności akademickiej naszej uczelni – podkreśla prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

 

26 października w Pałacu Kazimierzowskim odbyło się spotkanie polskich partnerów EIT Health. Podpisany został list intencyjny w sprawie włączenia Uniwersytetu Warszawskiego do grona partnerów sieci EIT Health/EIT Health InnoStars. Sygnatariuszami dokumentu są prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Lucyna Woźniak, prorektor ds. rozwoju nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek rady nadzorczej EIT Health InnoStars.

 

Trójkąt wiedzy

– Europejskie konsorcjum EIT Health to istotne partnerstwo, które otwiera przed jego członkami nowe perspektywy i możliwości. Silni partnerzy to gwarancja innowacyjności i wysokiego poziomu projektów realizowanych w ramach tzw. trójkąta wiedzy – edukacja, badania i innowacje. W przypadku uczelni członkostwo w EIT Health umożliwia wykorzystanie potencjału najaktywniejszych zespołów badawczych oraz intensyfikację współpracy międzynarodowej, badań międzysektorowych – zaznacza prof. Lucyna Woźniak.

 

– Jednym z priorytetów Horyzontu Europa i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii jest współpraca między uczelniami, biznesem a centrami badawczo-rozwojowymi, a także start-upami. Kolejne 7 lat to czas partnerstw i strategicznych aliansów. Chęć dołączenia Uniwersytetu Warszawskiego do największej organizacji współtworzącej innowacje w Europie jest wyraźnym tego dowodem. To kolejna spośród prawie 60 najlepszych europejskich uczelni w EIT Health, która wspólnie z nami mamy nadzieję będzie kształtować ekosystem innowacji lokalnie i ponad regionalnie – zaznacza Mikołaj Gurdała, reprezentujący EIT Health w Polsce.

 

EIT Health określiło sześć kluczowych obszarów związanych z ochroną zdrowia, w które zaangażowane są instytucje partnerskie:

  • „reforming care pathways“ – obszar dotyczy wyzwań klinicznych, analizy procesów i ich doskonalenia;
  • „healthcare transformation” – wyzwanie to obejmuje reformę i modernizację systemów ochrony zdrowia, w obszarze cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju, starzejącego się społeczeństwa;
  • „harnessing real-world data” – sposoby gromadzenia i przetwarzania danych o pacjentach, w tym big data i modele predykcyjne;
  • „bringing care home” – innowacyjne rozwiązania wspierające świadczenie opieki zdrowotnej w domu oraz poza szpitalami;
  • „health in the workplace – obszar związany jest z BHP oraz stresem w miejscu pracy i interwencjami psychologicznymi;
  • „fostering healthier lives (patient/citizen-centric approaches)” – badania partycypacyjne, współtworzenie nowych standardów ochrony zdrowia, tzw. pacjentocentryzm.

 

Dzięki członkostwu w EIT Health naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego będą mogli zaangażować się w przedsięwzięcia służące, m.in. doskonaleniu ścieżek klinicznych (clinical pathways) czy projekty edukacyjne, których celem będzie m.in. popularyzacja wiedzy związanej ze zdrowiem, sztuczną inteligencją, innowacjami i przedsiębiorczością.

 

Więcej informacji na temat EIT Health dostępnych jest na stronie: www.eithealth.eu.