Najnowszy numer pisma „UW” przynosi wieści o tym, co działo się na uczelni w wakacje. Powstały: aplikacja USOS dla studentów, biuro wspierające badaczy, dwie spółki, program dla naukowców z UW i WUM. W piśmie są też teksty o aktualizacji programu wieloletniego oraz przygotowywaniu nowego statutu, które czeka uczelnię w tym roku akademickim.

Od lipca działa biuro programów międzynarodowych, które pomoże naukowcom UW pozyskiwać zagraniczne granty, oraz od października – program mikrograntów dla pracowników i doktorantów UW i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Latem na uczelni powstały dwie nowe spółki spin-off, które komercjalizują wyniki badań naukowców UW – Centrum Rafinacji Informacji i Matariki Bioscience. Rada Ministrów zatwierdziła zmiany w programie wieloletnim na wniosek władz UW. O tych wydarzeniach donosi magazyn „UW” nr 4(87).

 

Prezentujemy w nim także aplikację USOS, która zaczęła działać wraz z początkiem nowego roku akademickiego, oraz dziewięć innych e-usług, które pojawią się na uniwersytecie do 2019 roku.

 

Publikujemy teksty o stypendiach i szkołach letnich dla doktorantów finansowanych z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego oraz działaniach, które podjęto w ciągu ostatnich kilku lat w ramach Strategii rozwoju zasobów ludzkich na UW związanej z nadaniem uczelni wyróżnienia „HR Excellence in Research”.

 

Czytelnicy pisma znajdą w numerze przepis na to, jak poradzić sobie z trudnym klientem – studentem, wykładowcą, panią z dziekanatu, portierem czy strażnikiem. Wątpliwości pracowników administracji wahających się nad wyjazdem na szkolenie Erasmus rozwieją opinie kolegów, którzy wrócili ze szkoleń. Ci, którzy chcą zostać studentami Uniwersytetu Warszawskiego, dowiedzą się z pisma, jak w alternatywny sposób – za pomocą RPL/PEU – wykorzystać zdobyte wcześniej doświadczenie i skrócić w ten sposób ścieżkę kształcenia na uczelni.

 

Poza tym w piśmie znajdują się teksty na temat odkryć naukowych, grantów na badania, wyróżnień i nagród dla pracowników uczelni oraz przegląd zagranicznych artykułów na temat szkolnictwa i nauki.

 

Pismo w wersji papierowej znajduje się w Pałacu Kazimierzowskim, Auditorium Maximum i dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej. W tym tygodniu dotrze na wydziały. Wersja elektroniczna jest dostępna na stronie pisma uczelni.

 

Pismo uczelni nr 4(87) 2018 (pdf)