Ośmioro naukowców z UW otrzymało granty w ramach czwartej listy rankingowej konkursu Miniatura 2 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Dofinansowanie pojedynczych działań naukowych przyznano łącznie 332 badaczom, w tym 16 z UW.

Środki przyznawane w ramach konkursu Miniatura 2 mogą służyć realizacji pojedynczego działania naukowego. Grant można przeznaczyć m.in. na kwerendę, badania pilotażowe i udział w konferencji.

 

W ramach drugiej edycji konkursu ogłoszono czwartą listę rankingową laureatów. Wyróżnionych zostało 113 naukowców. Na dofinansowanie ich badań przeznaczono łącznie prawie 3,7 miliona złotych. Największa pula środków przyznana została wnioskodawcom z grupy nauk o życiu. Dwie pozostałe kategorie, w ramach których można było ubiegać się o dofinansowanie, to nauki ścisłe i techniczne oraz nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce.

 

Na listach rankingowych konkursu Miniatura 2 znajduje się szesnaście projektów zgłoszonych przez naukowców UW:

 • „Wpływ aktywacji idei pieniądza na samooceny dokonywane przez dzieci w wieku przedszkolnym” (badania wstępne, dr Agata Trzcińska z Wydziału Psychologii);
 • „Przejścia, progi, pogranicza: liminalność w ‘Metamorfozach’ Apulejusza z Madaury” (kwerenda, dr Julia Anna Doroszewska z Wydziału Historycznego);
 •  „Badanie wpływu podstawnika metylowego na kinetykę enzymatycznych przemian metylowych pochodnych L-tyrozyny katalizowanych przez oksydazę L-aminokwasową” (badania wstępne, dr Małgorzata Pająk z Wydziału Chemii);
 • „Identyfikacja wariantów strukturalnych w genomie ludzkim przy użyciu długich fragmentów z sekwencjonowania następnej generacji, w oparciu o technologię Oxford Nanopore” (badania wstępne, dr Michał Jakub Piętal z Centrum Nowych Technologii);
 • „Wykrywanie skrywanych informacji za pomocą analizy aktywności bioelektrycznej mózgu – rola pobudzenia emocjonalnego” (badania wstępne, dr Jerzy Wojciechowski z Wydziału Psychologii);
 • „Instytucje de iure i de facto z perspektywy ekonomii kosztów transakcyjnych” (staż naukowy, dr Jacek Lewkowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych);
 • „Analiza pochówku przedstawiciela diaspory chińskiej na st. Castillo de Huarmey, Peru” (wyjazd badawczy, dr Wiesław Więckowski z Wydziału Historycznego);
 • „Polskość jako idea emancypacyjna. Pamiętniki chłopskie w kontekście nieformalnych praktyk nabywania tożsamości narodowej” (badania wstępne, dr Michał Stanisław Rauszer z Wydziału Pedagogicznego);
 • „Identyfikacja i analiza substratów komórkowych roślinnego białka DXO1” (badania wstępne, dr Agnieszka Krystyna Gozdek z Wydziału Biologii);
 • „Charakterystyka kompleksu chloroplastowej dehydrogenazy NADH (NDH) u chwastnicy jednostronnej w wysokim natężeniu światła” (badania wstępne, dr Wioleta Paulina Wasilewska Dębowska z Wydziału Biologii);
 • „Habitus klasowy imigrantów z krajów postkomunistycznych w Wielkiej Brytanii” (kwerenda, dr hab. Przemysław Sadura z Wydziału Filozofii i Socjologii);
 • „Filozofia i retoryka w Rozmyślaniach Marka Aureliusza” (kwerenda, dr Krzysztof Łapiński z Wydziału Filozofii i Socjologii);
 • „Techniki tłumaczeniowe stosowane w przekładzie terminów nieprzystających – prawo karne Polski oraz Zjednoczonego Królestwa” (badania pilotażowe, dr Anna Maria Kizińska z Wydziału Lingwistyki Stosowanej);
 • „W poszukiwaniu mistycznych tradycji sahajiya w Bengalu – zapomniane teksty ezoteryczne w zbiorach manuskryptów Indii i Bangladeszu” (badania wstępne, dr Michał Panasiuk z Wydziału Orientalistycznego);
 • „The Danube Underwater Heritage. Nieinwazyjne badania podwodne wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego na terenie Delty Dunaju” (wyjazd badawczy, dr Martin Lemke z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej);
 • „Porządek symboliczny a socjologia – przegląd literatury” (kwerenda, dr Krzysztof Ryszard Świrek z Wydziału Filozofii i Socjologii).

 

Pełne listy rankingowe konkursu Miniatura 2 dostępne są na stronie internetowej NCN.