W związku z pojawiającymi się materiałami prasowymi i internetowymi, wyjaśniamy, że Teatr Akademicki działał na uniwersytecie do 2013 roku. 5 lat temu jednostka została zlikwidowana i dziś nie ma żadnych związków z naszą uczelnią.

Teatr Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego funkcjonował na uczelni w latach 1989-2013. W początkowych latach działał jako koło artystyczne, a w 1998 roku został przekształcony w jednostkę ogólnouczelnianą. Nadzór nad jego działalnością sprawowali właściwi prorektorzy uczelni.

 

W czerwcu 2013 roku na mocy zarządzenia rektora UW teatr został zlikwidowany, pozytywną opinię w tej sprawie wyraził Senat uczelni.

 

Także w 2013 roku rozwiązana została umowa o pracę z osobą kierującą Teatrem Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego, a sam zainteresowany został decyzją sądu zobowiązany do nieużywania w swojej dalszej działalności nazwy uniwersytetu.

 

Działający po roku 2013 roku Teatr Akademicki nie ma żadnych związków z naszą uczelnią.

 

Biuro Prasowe UW