12 sierpnia, po ponad dwóch latach przerwy, wznowiono regularne obserwacje w ramach projektu OGLE w Obserwatorium Las Campanas w Chile. Zespół astronomów z Obserwatorium Astronomicznego UW – profesorowie Andrzej Udalski, Michał Szymański oraz dr Jan Skowron – wykonali dokładny przegląd i serwis teleskopu, aparatury oraz zaplecza stacji.

Stacja obserwacyjna jest gotowa do dalszych wielkoskalowych obserwacji fotometrycznych nieba.

 

Obserwatorium pozostawało zamknięte ze względu na wynikające z epidemii COVID-19 ograniczenia lokalne w Chile, ograniczenia w międzykontynentalnej komunikacji lotniczej i brak możliwości wjazdu do Chile w latach 2020–2022.

Obserwatorium Las Campanas

Uniwersyteccy astronomowie badają niebo nie tylko nad Polską. Kilka razy w roku wyjeżdżają do Chile, gdzie pracują w obserwatorium Las Campanas, położonym na pustyni Atacama, miejscu uważanym za jedno z najlepszych na świecie do prowadzenia obserwacji nieba. Znajduje się tam jeden z największych polskich teleskopów (Teleskop Warszawski).

 

W Las Campanas prowadzony jest prestiżowy projekt OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment / Optyczny Eksperyment Soczewkowania Grawitacyjnego), którego kierownikiem jest prof. Andrzej Udalski. Do najważniejszych celów tego wielkoskalowego przeglądu nieba należą: poszukiwanie planet pozasłonecznych, badanie ciemnej materii za pomocą obserwacji zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego, analiza struktury Galaktyki oraz analiza zmienności monitorowanych w długich skalach czasowych obiektów.

 

Zespół prowadzi regularne obserwacje około 2 miliardów gwiazd należących do naszej Galaktyki oraz do pobliskich Obłoków Magellana. Ogromna baza danych OGLE posłużyła do odkrycia setek tysięcy gwiazd LSP. Zespół OGLE opracował m.in. unikatową, trójwymiarową mapę Drogi Mlecznej.

 

O pracy uniwersyteckich astronomów w Obserwatorium Las Campanas w Chile można przeczytać w piśmie uczelni „UW”, w  artykule „Run na górce” (nr 3/100, 2021, s. 22). Można w nim znaleźć odpowiedzi na pytania m.in. o to, co jako pierwsze astronomowie zaobserwowali przez Teleskop Warszawski, jak się żyje na pustyni Atacama czy jaki wpływ na pracę w Las Campanas ma pogoda.

Okładka pisam uczelni nr 3/2021