Na Uniwersytecie Warszawskim trwa Tydzień Noblowski. Od 5 do 12 października poznamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla. Każdego dnia decyzje Komitetu Noblowskiego omawiają naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, eksperci z poszczególnych dziedzin, w których przyznawana jest Nagroda.

Relacja obejmuje: streaming ze Sztokholmu z polskimi napisami: ogłoszenie wyników oraz wykład noblowski, a także komentarz specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego (w przypadku fizjologii i medycyny również z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).

 

Transmisja online na kanale YouTube >>

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny

Laureaci: Harvey J. Alter, Micheal Houghton i Charles M. Rice. Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny została przyznana za identyfikację wirusa zapalenia wątroby typu C. i za poznanie w jaki sposób ten wirus wywołuje chorobę u człowieka.

 

 

Komentatorzy dziedziny:

 • dr hab. n. med. Anna Wójcicka, Warsaw Genomics, spin out UW,
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, WUM,
 • prof. dr hab. n. med. Dominika Nowis, Laboratorium Medycyny Doświadczalnej, WUM,
 • prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło, Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, WUM.
Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki

Laureaci: prof. Roger Penrose z Uniwersytetu Oxfordzkiego, któremu w 2005 roku Uniwersytet Warszawski przyznał doktorat honorowy. Naukowiec otrzymał jedną drugą Nagrody Nobla za „odkrycie, że formowanie się czarnej dziury jest solidną prognozą ogólnej teorii względności”. Drugą połowę tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali prof. Reinhard Genzel (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, University of California) i prof. Andrea Ghez (University of California). Naukowcy zostali uhonorowani za odkrycie nowego kompaktowego obiektu w centrum Drogi Mlecznej.

 

Komentatorzy dziedziny:

 • dr hab. Andrzej Dragan, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki UW
 • dr hab. Joanna Kowalska, Zakład Biofizyki, Wydział Fizyki UW
 • prof. dr hab. Krzysztof Meissner, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki UW
 • prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki UW

 

Nagroda Nobla w dziedzinie chemii

Laureatki: Emmanuelle Charpentier i Jennifer A. Doudna. Zastosowanie i znaczenie odkrytej przez nich metody edycji genów przybliża prof. Paweł Kulesza i prof. Sławomir Sęk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Komentatorzy dziedziny:

 • prof. dr hab. Paweł Kulesza, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii UW
 • prof. dr hab. Sławomir Sęk, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii UW
 • prof. dr hab. Rafał Siciński, Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej, Wydział Chemii UW
Nagroda Nobla w dziedzinie literatury

Laureatka: Louise Glück. O twórczości amerykańskiej poetki i jej znaczeniu w kontekście literatury współczesnej opowiadają dr hab. Julia Fiedorczuk-Glinecka z Wydziału Neofilologii UW i dr Magdalena Kubarek z Wydziału Orientalistyki UW.

Komentatorki dziedziny:

 • dr Eliza Kącka, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW,
 • dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW,
 • dr hab. Julia Fiedorczuk-Glinecka, Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii UW,
 • dr Magdalena Kubarek, Katedra Arabistyki i Islamistyki, Wydział Orientalistyki UW.
Pokojowa Nagroda Nobla

Laureat: Światowy Program Żywnościowy (WFP). O znaczeniu tegorocznego wyróżnienia i bezpieczeństwie żywnościowym opowiadają eksperci z UW: prof. Anna Giza-Poleszczuk, prof. Szymon Malinowski oraz dr hab. Jacek Wasilewski.

Komentatorzy dziedziny:

 • prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, Instytut Socjologii, Wydział Socjologii UW
 • prof. dr hab. Szymon Malinowski, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW
 • dr hab. Jacek Wasilewski, Katedra Antropologii Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
Nagroda Banku Szwecji im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii

Laureaci: Paul R. Milgrom i Robert B. Wilson. O znaczeniu dokonań tegorocznych laureatów, badaczów teorii aukcji, opowiadają: dr Grzegorz Tchorek i prof. Joanna Tyrowicz z Wydziału Zarządzania UW oraz prof. Tomasz Żylicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

 

 

Komentatorzy dziedziny:

 • prof. ucz. dr hab. Michał Brzeziński, Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • dr Grzegorz Tchorek, Katedra Gospodarki Narodowej, Wydział Zarządzania UW
 • prof. dr hab. Joanna Tyrowicz, Katedra Metod Ilościowych, Wydział Zarządzania UW
 • prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych UW