19 lipca ogłoszono wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie, a także część studiów niestacjonarnych i II stopnia. Najwięcej zapisów dokonano na psychologię (Psychology), zarządzanie oraz ekonomię; finanse i rachunkowość; informatykę i ekonometrię. Wyniki dostępne są na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK.

Do tej pory w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów zarejestrowało się ok. 30 tys. kandydatów, którzy dokonali ponad 55 tys. rejestracji. To dopiero cząstkowe wyniki, ponieważ trwają jeszcze zapisy na część studiów niestacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich oraz część kierunków II stopnia. Informacje dotyczące terminów rekrutacji i ogłoszenia jej wyników znajdują się w opisach poszczególnych kierunków na stronie IRK oraz w załączniku nr 4 do uchwały nr 578 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Popularność kierunków

Według wstępnych wyników najwięcej zapisów było na kierunki: psychologia (Psychology) – 3 tys. rejestracji; zarządzanie (2,8 tys.); ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria (2,6 tys.); filologia angielska (English Studies) – 2,2 tys.; zarządzanie finansami i rachunkowość (2 tys.); prawo (2 tys.). 

 

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunkach: inżynieria nanostruktur (26 osób na miejsce) oraz orientalistycznych: japonistyce (18) oraz sinologii (17). Popularne były też filologia angielska (English Studies) – 15 i sztuka pisania (11).

 

Przyjmowanie dokumentów

Dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych na studia będą przyjmowane przez komisje rekrutacyjne na wydziałach i w jednostkach w kilku terminach, od 20 do 30 lipca. Informacje o dokładnej dacie, godzinie i miejscu złożenia dokumentów pojawią się na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK.

 

Informacje na temat wymaganych dokumentów >>

 

W przypadku niewykorzystania limitu miejsc w I turze rekrutacji na danym kierunku może zostać przeprowadzona II tura rekrutacji. II tury dla większości kierunków odbędą się od 10 sierpnia do 13 września.

 

Pełny harmonogram rekrutacji >>