Pochłaniają zanieczyszczenia powietrza, wyłapują dwutlenek węgla ze spalin oraz zmniejszają zużycie energii. To tylko niektóre zalety drzew. Ich obecność jest szczególnie istotna zwłaszcza w środowisku miejskim. Dr Zbigniew Szkop z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW rozpoczął projekt, dzięki któremu będzie można wycenić wartość usług świadczonych przez drzewa w miastach i miasteczkach.

Drzewa miejskie świadczą liczne usługi dla ekosystemu m.in. oczyszczają powietrze z dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM2.5, dokonują sekwestracji (wyłapywania) dwutlenku węgla, czy ograniczają gwałtowny spływ powierzchniowych wód opadowych.

 

„Kalkulator usług świadczonych przez drzewa miejskie” to projekt realizowany przez dr. Zbigniewa Szkopa z Katedry Mikroekonomii WNE UW. Inicjatywa jest kontynuacją przedsięwzięcia „Znaczenie usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa w planowaniu i zarządzaniu terenami miejskimi”. Naukowiec zaznacza, że wyniki wcześniejszych badań pokazały, że wybrana zieleń miejska rosnąca w Warszawie świadczy usługi ekosystemowe, których wartość można oszacować na 1 800 000 zł rocznie.

 

Środowisko okiem ekonomisty

– Współczesna ekonomia posiada metody dotyczące badania wartości usług ekosystemowych drzew. Dzięki znajomości tej wartości można lepiej zarządzać i chronić zieleń miejską, a także podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców miast – mówi dr Zbigniew Szkop, kierownik projektu „Kalkulator usług świadczonych przez drzewa miejskie”.

 

Badacz zajmuje się tematyką ekonomii środowiska od lat, współpracując z przedstawicielami miast oraz organizacji ekologicznych. Podkreśla, że profesjonalnie wykonana wycena usług świadczonych przez drzewa miejskie jest skomplikowana i wymaga fachowej wiedzy dotyczącej ekonomii, a także zebrania dużej ilości danych wejściowych, które nie zawsze są łatwe do pozyskania. Wyceny tego typu są głównie wykonywane przez wąską grupę ekonomistów w Polsce, przede wszystkim pracowników Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej, działającego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Aplikacja dla każdego

Projekt dr. Szkopa zakłada stworzenie aplikacji mobilnej, która umożliwi użytkownikom samodzielne dokonanie wyceny wartości usług świadczonych przez zieleń rosnącą w miastach i miasteczkach na terenie Polski.

 

– Wielokrotnie dostawałem sygnały od osób zainteresowanych zawodowo tematyką zieleni miejskiej, że ich pracę znacznie ułatwiłaby aplikacja mobilna, która dostarczałaby wiedzę na temat wymiernych korzyści z utrzymania zieleni miejskiej. To właśnie na kanwie otrzymanych sygnałów wziął się pomysł, aby zrealizować ten projekt – dodaje.

Z aplikacji mobilnej będą mogli korzystać edukatorzy ekologiczni, urzędnicy kształtujący zieleń miejską, pracownicy organizacji pozarządowych, a także inne osoby zainteresowane zwiększeniem świadomości ekologicznej mieszkańców polskich miast.

 

Więcej informacji o badaniach dr. Szkopa dostępnych jest na portalu www.ekonomiadlasrodowiska.pl.