UW jest członkiem EIT Food – Wspólnoty Wiedzy i Innowacji zajmującej się unowocześnieniem sektora rolno-spożywczego. Obecnie trwa rekrutacja do dwóch inicjatyw wspólnoty: programu wsparcia przedsiębiorczości „EIT Food Seedbed” oraz programu staży „EIT Food RIS Fellowships 2020”.
EIT Food Seedbed

Trwa rekrutacja do programu EIT Food Seedbed, którego celem jest bezpłatne wspieranie przedsiębiorczości w branży rolno-spożywczej. Młode firmy i zespoły mające pomysł na innowacyjny start-up lub spółkę spin-off mogą składać aplikacje do 15 marca.

 

EIT Food Seedbed Incubator Programme wspiera przedsiębiorców działających w branży rolno-spożywczej na początkowym etapie rozwoju, szczególnie w zakresie lepszego zrozumienia potrzeb klientów i zbadania ich skłonności do płacenia za daną usługę czy produkt. W celu przeanalizowania i dostosowania pomysłów do potrzeb odbiorców wybrane zespoły otrzymują w ramach programu wiedzę, narzędzia, kontakty oraz wsparcie mentorów. Uczestnicy mają możliwość prowadzenia ustrukturyzowanego dialogu (tzw. customer discovery process) z nawet setką klientów. Na koniec programu zespoły przedstawiają swoje pomysły ekspertom branżowym, od których otrzymują konstruktywną informację zwrotną.

 

Udzielane wsparcie jest realizowane w oparciu o metodykę opracowaną przez EIT Food wraz z wyspecjalizowanymi trenerami i mentorami. Beneficjenci programu otrzymają refundację kosztów podróży związanych z udziałem w projekcie do kwoty 10 tys. €. Najlepsze startupy zostaną dodatkowo nagrodzone pieniężnie.

 

EIT Food Seedbed jest prowadzony w języku angielskim w pięciu europejskich państwach: Polsce, Irlandii Północnej, Niemczech, Hiszpanii i Danii. Organizatorami programu są m.in. Queen’s University of Belfast, University of Cambridge, Aarhus University, Uniwersytet Warszawski oraz siedem głównych firm z branży rolno-spożywczej.

 

Aplikanci powinni przedstawić innowacyjny pomysł, który ma potencjał wprowadzenia korzystnych zmian w sposobach wytwarzania, dostarczania, spożywania żywności czy też przetwarzania odpadów powstałych w tych procesach. Przedmiotem działalności firm ubiegających się o udział w projekcie mogą być również działania wspierające wytwarzanie żywności, takie jak: tworzenie maszyn, urządzeń, opakowań dla rolnictwa i przetwórstwa, logistyka, rozwiązania informatyczne, redukcja odpadów z łańcucha żywności, usługi biznesowe oraz innowacje społeczne.

 

Rejestracja do programu odbywa się za pośrednictwem strony dla startupów F6S. Na stronie warszawskiego Hubu Seedbed można znaleźć relacje startupów i mentorów, którzy uczestniczyli w programie w ubiegłym roku.

 

EIT Food RIS Fellowships 2020

Do 31 marca studenci, doktoranci i absolwenci UW (do dwóch lat od ukończenia studiów) mogą wziąć udział w rekrutacji do projektu EIT Food RIS Fellowships 2020 i odbyć płatne, zagraniczne staże u partnerów konsorcjum EIT Food (w korporacjach, start-upach i instytutach badawczych).

 

Z grona kandydatów, pochodzących z 28 państw RIS, wybranych zostanie 45 osób, które będą miały okazje zdobyć doświadczenie w sektorze spożywczym i rozwinąć swoje umiejętności dotyczące m.in. analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów.

 

RIS Fellowships jest jednym z narzędzi służących podnoszeniu innowacyjności i konkurencyjności krajów RIS (Reasearch Innovation Scheme).

 

Projekt EIT Food RIS Fellowships 2020 jest prowadzony przez Uniwersytet Warszawski, finansowany ze środków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – EIT, na zasadach Horyzontu 2020.

 

Szczegółowe informacje >>

EIT Food jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – instytucji Unii Europejskiej, która wspiera innowacje i przedsiębiorczość w Europie. EIT Food to Wspólnota Wiedzy i Innowacji zajmująca się unowocześnieniem sektora rolno-spożywczego. Wspólnotę tworzy 50 partnerów z 13 państw. Są to uczelnie, jednostki naukowe i przedsiębiorstwa m.in.: Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet Techniczny w Monachium, firmy Robert Bosch, Nestlé, PepsiCo, Siemens, czy też Sodexo. UW jest członkiem wspólnoty od 2016 roku. W Warszawie powstał jeden z pięciu regionalnych oddziałów EIT Food tzw. Centrum kolokacji (Co-Location Centre – CLC). Obejmuje ono region Europy Środkowo-Wschodniej oraz kraje nordyckie. Działania EIT Food są finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.