20 września rozpoczęło się dwudniowe wyjazdowe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Pierwszego dnia odbyła się dyskusja dotycząca Strategii Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2022-2031. Omówiono najważniejsze cele strategiczne w ramach poszczególnych filarów: kształcenie, doskonałość badawcza, zarządzanie uczelnią i rozwój infrastruktury oraz środowisko pracy. Drugiego dnia Rektor otworzył posiedzenie Senatu UW. Poruszano kwestie bieżących spraw.

 

Wyjazdowe posiedzenie Senatu UW

Fot. UW.