Większość wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego jeszcze we wrześniu zainauguruje rok akademicki 2022/2023. Uroczystości odbędą się stacjonarnie, pierwsza z nich – w czwartek 22 września.

Tradycyjnie, oprócz uroczystości wydziałowych, odbędzie się ogólnouniwersytecka inauguracja nowego roku akademickiego, która została zaplanowana na poniedziałek 3 października. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14.00, w Auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum, od odśpiewania hymnu państwowego oraz przemówienia rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Alojzego Z. Nowaka. Następnie odbędzie się immatrykulacja, czyli włączenie nowych osób do grona studentów. Zaś wykład inauguracyjny wygłosi światowej sławy chirurg – prof. Maria Siemionow z University of Illinois Chicago.

Harmonogram uroczystości na poszczególnych wydziałach:
 • Wydział Archeologii UW, 27 września 2022 roku, godz. 9.00, Auditorium Maximum (Aula im. Adama Mickiewicza). Wykład inauguracyjny pt. „Minojczycy, Mykeńczycy albo o granicach poznania archeologicznego” wygłosi prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski;
 • Wydział „Artes Liberales” UW, 3 października 2022 roku, godz. 10.00, sala konferencyjna Artes Liberales (ul. Dobra 72). Wykład inauguracyjny pt. „Święci, grzesznicy i ikonoklaści. Szekspir wobec tradycji ikonograficznej późnego średniowiecza” wygłosi prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska;
 • Wydział Biologii UW, 30 września 2022 roku, godz. 10.00, ul. Miecznikowa 1, sala 9B. Wykład inauguracyjny „Nanomorfologia jako źródło funkcji biologicznej” wygłosi dr Łucja Kowalewska;
 • Wydział Chemii UW, 30 września 2022 roku, godz. 11.00, aula AB Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Wykład inauguracyjny pt. „Świat idealny a świat realny – w świetle praw przyrody” wygłosi prof. dr hab. Marek Orlik;
 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, 26 września 2022 roku, godz. 16.00, aula Starego BUW-u (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Wydarzenie będzie jednocześnie transmitowane online. Uroczystość otwarcia nowego roku akademickiego będzie połączona z pożegnaniem absolwentów Wydziału. Wykład inauguracyjny pt. „Od przybytku głowa może zaboleć” wygłosi prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek;
 • Wydział Filozofii UW, 30 września 2022 roku, godz. 12.00, Auditorium Maximum, sala B. Wykład inauguracyjny pt. „O historii filozofii dla zuchwałych” wygłosi dr hab. Magdalena Bieniak;
 • Wydział Fizyki UW, 3 października 2022 roku, godz. 10.00, ul. Pasteura 5, aula 0.03. Wykład inauguracyjny pt. „Neutrina – tajemnicze cząstki elementarne” wygłosi dr Magdalena Posiadała-Zezula;
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 27 września 2022 roku, godz. 10.00, aula Starego BUW-u (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Wykład inauguracyjny pt. „Geografia a wybory” wygłosi dr hab. Adam Gendźwiłł;
 • Wydział Geologii UW, 30 września 2022 roku, godz. 12.00, ul. Żwirki i Wigury 93, aula 1012. Wykład inauguracyjny pt. „Od geognozy do geozasobów, czyli krótka historia o geologii złożowej” wygłosi dr hab. Katarzyna Delura;
 • Wydział Historii UW, 4 października 2022 roku, godz. 10.00, Sala Kolumnowa Wydziału Historii. Wykład inauguracyjny „Jak dobrze służyć Rzeczypospolitej?” wygłosi prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika. Wstęp za zaproszeniami;
 • Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, 4 października 2022 roku, godz. 9.00, ul. Dobra 55, aula 1.008. W harmonogramie inauguracji przewidziane są wystąpienia: dr hab. Magdaleny Olpińskiej-Szkiełko, prof. ucz. – dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej, dr Olgi Lesickiej – kierownika jednostki dydaktycznej, a także wystąpienia przedstawicieli studentów Wydziału Lingwistyki Stosowanej;
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, 30 września 2022 roku, godz. 10.50, ul. Banacha 2, sala 3180;
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW, 26 września 2022 roku, godz. 15.00, Aula im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Anna Matysiak;
 • Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW – nie jest planowana uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego;
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, 27 września 2022 roku, godz. 14.00, aula Starego BUW-u (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Wykład inauguracyjny pt. „Teorie polityki i stosunków międzynarodowych wobec wojny na wschodzie” wygłosi prof. dr hab. Roman Kuźniar;
 • Wydział Neofilologii UW, 30 września 2022 roku, godz. 11.00, schody paradne budynku przy ul. Dobrej 55 (wejście od ul. Browarnej);
 • Wydział Orientalistyczny UW, 29 września 2022 roku, godz. 10.00, aula Starego BUW-u (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) – dzień adaptacyjny i powitanie nowych studentów przez władze dziekańskie;
 • Wydział Pedagogiczny UW, 28 września 2022 roku, godz. 17.00, Aula im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum. Wykład inauguracyjny pt. „Jak zrozumieć politykę oświatową?” wygłosi dr Dobromir Dziewulak, prof. ucz.;
 • Wydział Polonistyki UW, 28 września 2022 roku, godz. 10.00, Aula im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum. Wykład inauguracyjny pt. „Po co nam literatura?” wygłosi prof. dr hab. Michał Kuziak;
 • Wydział Prawa i Administracji UW, 29 września 2022 roku, godz. 13.00, Aula im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
 • Wydział Psychologii UW, 22 września 2022 roku, godz. 15.00, Auditorium Maximum. Wykład inauguracyjny pt. „Psychologiczna perspektywa rozumienia przyczyn zaburzeń poznawczych u osób z diagnozą schizofrenii wygłosi” wygłosi dr Rafał Styła;
 • Wydział Socjologii UW, 29 września 2022 roku, godz. 11.00, aula C w Auditorium Maximum. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Sławomir Mandes;
 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW – nie jest planowana uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego;
 • Wydział Zarządzania UW, 7 października 2022 roku, godz. 15.00;
 • Uniwersytet Otwarty UW, 29 września 2022 roku, godz. 18.00, aula Starego BUW-u (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Wykład inauguracyjny pt. „Młot na czarownice. Czary, ignorancja, przesądy w prawie – dawniej i dziś” wygłosi prof. dr hab. Piotr Antoni Girdwoyń;
 • Centrum Europejskie UW, 22 września 2022 roku, godz. 9.00, Auditorium Maximum (Aula im. Adama Mickiewicza). Wykład inauguracyjny pt. „Czy art. 9 Konstytucji RP jest zgodny z konstytucją RP?” wygłosi prof. dr hab. Władysław Czapliński;
 • Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW, 28 września 2022 roku, godz. 13.00, aula Starego BUW-u (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Wykład inauguracyjny pt. „Wielojęzyczny nauczyciel i wielojęzyczny uczeń. Dydaktyka wielojęzyczności na lekcji języka obcego” wygłosi dr hab. Radosław Kucharczyk, prof. ucz.;
 • Centrum Nauk Sądowych UW, 4 października 2022 roku, godz. 10.00, Aula C w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (ul. Żwirki i Wigury 101). Wykład inauguracyjny pt. „Etos w służbach mundurowych, a potrzeba wzmocnienia nadzoru społecznego” wygłosi gen. Adam Rapacki – były Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz były zastępca Komendanta Głównego Policji;
 • Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, 30 września 2022 roku, godz. 10.00, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (ul. Krakowskie Przedmieście 32). Wykład inauguracyjny pt. „Po co współczesnym państwom samorząd terytorialny?” wygłosi dr hab. Adam Gendźwiłł;
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze Uniwersytetu Warszawskiego, 27 września 2022 roku, godz. 13.00, budynek Wydziału Biologii, sala 9B (ul. I. Miecznikowa 1). Wykład inauguracyjny pt. „Punkty zwrotne w historii stosunków polsko-rosyjskich” wygłosi prof. dr hab. Andrzej Witold Nowak (UJ);
 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UW, 3 października 2022 roku, godzina 11.30, budynek Wydziału Geologii, sala 1012 (ul. Żwirki i Wigury 93). Wykład inauguracyjny pt. „Przyroda nie ma prawa głosu – musimy się o nią upominać (Nature is not given a voice – we must advocate for her)” wygłosi prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Wydziału Biologii UW;
 • Szkoły Doktorskie UW, 4 października 2022 roku, godz. 15.00, aula Starego BUW-u. Wykład inauguracyjny pt. „Bach i Uniwersytet” wygłosi dr hab. Szymon Paczkowski, prof. ucz.;
 • Ośrodek Studiów Amerykańskich, 7 października 2022 roku, godz. 16.00, aula Starego BUW-u (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Wykład inauguracyjny pt. „Contact Zones: How the Animal Turn Matters for American Studies” wygłosi dr Justyna Włodarczyk.