Nowy rok akademicki zainaugurowała już część wydziałów i jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. Wiele inauguracji odbywa się w tym roku online. 15 października na uczelni rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne.

W tym roku pierwsze zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczną się 15 października. Część wydziałów i jednostek UW powitała już nowych studentów. Uroczystość immatrykulacji odbyła się m.in. na wydziałach Geologii, Historii, Nauk Ekonomicznych, Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Zarządzania czy w Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych.

 

Szkoła biznesu

– Chciałbym podziękować wszystkim studentkom i studentom rozpoczynającym studia w tym roku akademickim. Jesteście najważniejszą częścią społeczności akademickiej – mówił prof. Grzegorz Karasiewicz, dziekan Wydziału Zarządzania, podczas uroczystej inauguracji, która odbyła się 14 października. – Będziecie studiować na wydziale, na którym łączymy tradycję z nowoczesnością. W czasie najbliższej kadencji dziekańskiej nasz wydział obchodzić będzie 50-lecie działalności. Jesteśmy najstarszą szkołą biznesu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy dumni z naszej tradycji – podkreślał prof. Karasiewicz.

 

Podczas uroczystości przemówienie wygłosił także prof. Alojzy Z. Nowak, który w latach 1999-2006 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania, a następnie funkcję dziekana wydziału w latach 2006-2012 oraz 2016-2020. – Kiedy ukończycie studia, chciałbym, żebyście mieli poczucie, że jesteście częścią wydziału i częścią Uniwersytetu Warszawskiego – mówił, zwracając się do studentów, prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW. Podkreślając znaczenie wydziału w kształceniu przyszłych pracodawców, dodał: – Chcemy kształcić osoby odważne, niebojące się ryzyka, kreatywne, które mają wizję oraz marzenia i chcą te marzenia realizować. Wierzę, że jesteście tą grupą i wierzę, że zarówno władze dziekańskie, jak i wykładowcy, będą was wspierać w realizacji Waszych marzeń.

 

Styl mieszany

Wydział Geologii przygotował dla swojej społeczności nagranie inauguracyjne. Na sali obecnych było kilkanaście osób. Materiał wyemitowany został 5 października. – Uczelnie i wydziały konkurują o fundusze na naukę, studentów i pozycję na rynku naukowym. My w tej rywalizacji mamy atuty i musimy je rozwijać. Tym atutem jest wszechstronność. Pracownicy Wydziału Geologii reprezentują wszystkie działy geologii i współpracują z badaczami z różnych dziedzin. Atutem jest również poziom naukowy i doświadczenie badawcze oraz zaangażowanie w pracę wydziału. Naszą mocną stroną jest także praca z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu badawczego oraz wysoki poziom nauczania – mówiła prof. Ewa Falkowska, dziekan Wydziału Geologii.

 

Inauguracja Wydziału Nauk Ekonomicznych odbyła się 12 października w systemie hybrydowym. Część osób, głównie nowi studenci, obecni byli na sali, większość jednak śledziła inaugurację przez internet. – Rynek pracy bardzo się zmienia i spodziewamy się, że będzie się zmieniał bardzo dynamicznie. Chcielibyśmy przygotować Państwa do pracy w zawodach kreatywnych, wymagających nieszablonowego podejścia, pewnej twórczej analizy. To jest nasza ambicja i nasz plan na Państwa kształcenie. Pamiętajcie proszę, że ekonomia jest szczególną dziedziną wiedzy. Łączy dorobek nauk społecznych, ale jej językiem jest matematyka – mówiła do nowych studentów prof. Gabriela Grotkowska, dziekan WNE.

 

Inauguracja na Google Meet

Niektóre wydziały zdecydowały się przenieść inaugurację do przestrzeni wirtualnej. Wydział Psychologii spotkał się online za pomocą platformy Google Meet. – Jest to wyjątkowe spotkanie z powodu epidemii. Bardzo chcieliśmy, żeby odbyło się ono w formie tradycyjnej. Rozwój epidemii spowodował jednak, że musimy spotykać się zdalnie, komunikować się na odległość. Z jednej strony jest to trudniejsza forma komunikacji, z drugiej jednak pozwala nam realizować misję zawodu psychologa, dbania o dobro wspólne, o tych, którzy są najsłabsi, najbardziej narażeni – mówił prof. Kamil Imbir, dziekan.

 

Wspólną inaugurację online dla studentów studiów drugiego stopnia przeprowadziły wydziały Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych oraz Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. – Przed Państwem niewątpliwie wielka przygoda intelektualna, możliwość uczestniczenia w światowej klasy badaniach prowadzonych na Kampusie Ochota. Niejednokrotnie będą to badania wielodyscyplinarne. Wiele zajęć będzie się odbywać zdalnie. W budynku Wydziału Fizyki będą mieli Państwo wstęp do laboratoriów. Zachęcam, aby wykorzystać szansę i zaangażować się w badania naukowe, które stanowią istotę studiów drugiego stopnia – mówił prof. Krzysztof Turzyński, prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki.