Pięć gwiazd w godle UW symbolizuje wydziały, które w 1816 roku weszły w skład Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Był wśród nich Wydział Prawa i Administracji, którego tradycje sięgają funkcjonującej w XVIII wieku Szkoły Rycerskiej.

 

Prawo jest najstarszym kierunkiem studiów wykładanym na UW, a od wielu lat również jednym z najpopularniejszych. Widać to nie tylko w rankingach, w których kierunek wiedzie prym, ale również w preferencjach kandydatów. Podczas ubiegłorocznej rekrutacji o 400 miejsc walczyło ponad 3 tysiące osób.

 

Studia z wyróżnieniem

W 2012 roku Polska Komisja Akredytacyjna, niezależna instytucja działającą na rzecz doskonalenia jakości kształcenia, przyznała WPiA ocenę wyróżniającą. Kandydaci mogą być więc pewni, że wydział kształci na najwyższym poziomie, obecnie na trzech kierunkach:

 

 

Prawo można studiować w trybie dziennym lub wieczorowym, w obydwu przypadkach studia trwają pięć lat. Przyszli prawnicy mają zajęcia z tzw. dyscyplin ogólnych i historycznych, np. z socjologii, logiki, filozofii i prawa rzymskiego, a także dyscyplin związanych z poszczególnymi dziedzinami prawa, np. z prawa cywilnego, karnego czy handlowego.

 

Tegoroczna nowość

W tegorocznej rekrutacji rusza nowy kierunek – prawo finansowe i skarbowość, studia II stopnia, niestacjonarne. Są to pierwsze tego rodzaju studia w Polsce. Mają charakter prawniczy, ale nie brak tu zająć z zakresu finansów, administratywistyki, rachunkowości i ekonomii.

 

Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu m.in. prawa finansów publicznych, prawa bankowego i ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych, finansowych, administracji podatkowej i skarbowości, a także rachunkowości i prowadzenia ewidencji podatkowej.

 

Na Krakowskim i na Powiślu

Wydział Prawa i Administracji jest jednym z największych na Uniwersytecie, studiuje tu ponad 5,5 tysiąca osób, dlatego nie dziwi fakt, że zajęcia odbywają się w kilku miejscach. Dwa wydziałowe budynki znajdują się na kampusie głównym, a dwa na Powiślu, tuż obok gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Dziekanat WPiA mieści się w Budynku Pokuratorskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 (budynek nr 4 na mapie).

 

Więcej informacji