Kandydaci na Dniu Otwartym zobaczą „iskrowy wulkan” – pokaz studentów fizyki. Co zrobić, aby za rok stać się inicjatorem podobnego eksperymentu? Przedstawiamy kolejny wydział.

 

Wydział Fizyki jest notowany w rankingu przygotowywanym przez szanghajski Uniwersytet Jiao Tong. W dziedzinie Physics w ubiegłym roku FUW został sklasyfikowany między 151 a 200 miejscem na świecie, czyli znajduje się wśród najaktywniejszych naukowo uczelni światowych.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w minionym roku przyznało FUW najwyższą z ocen: A+. Oznacza to, że uniwersytecki wydział należy do najlepszych krajowych ośrodków naukowych.

 

– W rankingu przedmiotowym QS TopUniversities, jako jedyny wydział fizyki w Polsce, znajdujemy się w przedziale miejsc 101-150 – mówi Agata Meissner, specjalista ds. promocji na Wydziale Fizyki UW.

 

Elitarne kierunki

 

Studia I i II stopnia

Studia III stopnia

Studia doktoranckie w FUW są studiami indywidualnymi, to znaczy odbywają się według ramowego programu studiów pod kierunkiem opiekuna naukowego. Trwają cztery lata.

 

Optyka, medycyna i Wszechświat

 

W laboratoriach znajduje się najwyższej jakości aparatura do badań w dziedzinie nowych materiałów i technologii, nanotechnologii, fotoniki, optyki kwantowej, nowych środków i technik medycznych, biotechnologii, bioinżynierii i innych.

 

Obserwatorium Astronomiczne na FUW odgrywa ważną rolę w światowej nauce. Północna stacja obserwacyjna znajduje się w Ostrowiku koło Warszawy. Odbywają się tam zajęcia dydaktyczne. Południowa stacja mieści się w Las Campanas w Chile, w jednej z najlepszych lokalizacji astronomicznych na świecie. Prowadzony jest tam prestiżowy program obserwacyjny OGLE. W czasie jego trwania astrofizycy z UW odkryli ok. 30 planet pozasłonecznych oraz setki tysięcy nieznanych dotąd gwiazd zmiennych.

 

Współpraca z ośrodkami naukowymi z całego świata

 

Badania prowadzone są we współpracy z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi – należą do nich m. in. CERN w Szwajcarii, DESY i GSI w Niemczech, Oxford i Cambridge w Wielkiej Brytanii, laboratoria CNRS we Francji, Fermilab w USA, J-PARC oraz laboratorium neutrinowe Kamioka Observatory w Japonii. Dzięki tej współpracy studenci mają możliwość uczestniczenia w najważniejszych eksperymentach fizycznych przeprowadzanych na świecie.

 

Dziekanat wydziału mieści się przy ul. Hożej 69. Pod tym adresem odbywają się też zajęcia. Natomiast obserwatorium znajduje się przy Al. Ujazdowskich 4.

 

Trwają prace wykończeniowe nowego budynku wydziału na Ochocie. Studenci powitają rok akademicki 2014/2015 właśnie tu.

Więcej informacji

www.fuw.edu.pl

 

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia doktoranckie

Studia podyplomowe